Social og Sundhedsudvalget uddeler hvert år midler til frivilligt socialt arbejde – de såkaldte § 18-midler.

Foreninger kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde, for borgere bosat i Sorø Kommune, som udføres for at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer.

Der gives støtte til organisationer, foreninger, grupperinger samt andre, der understøtter den frivillige sociale indsats. Ansøger skal have et gyldigt CVR-nummer og NemKonto.

Den økonomiske støtte gives i henhold til § 18 i lov om social service.

Ansøgningsfristen er den 1. november – læs mere på soroe.dk

Foto: ABW