Af
Karsten Hansen, Trautnersvej
Peter Milton, Trautnersvej
Morten Friis, Frederiksvej
Heidi Schøbel, Kongebrovej

Sorø Kommune har valgt at ændre byggereglerne for 1097 boliger i Sorøs ældste villaområde – for at muliggøre og lovliggøre den forestående ombygning af Loge-bygningen på Trautnersvej.

Den 18. maj udløber den lovpligtige forhøringsfase, hvor Sorø Kommune beder om ideer og forslag til den videre planlægning for hele området.

Sorø Kommune vil fremover tillade bebyggelse med en højde på 12 meter, en bebyggelsesprocent på 40 og et etageareal på 2½ etager (nuværende regler tillader 8½ meter, 30% og 1½ etager). Med de ændringer kan der forventes store ændringer i området, hvor eksisterende boliger ombygges til store etageejendomme og anvendes til erhvervsmæssig udlejning.

I fald du ønsker at beholde de nuværende byggeregler, som hidtil har værnet om områdets særpræg og bevaringsværdighed, kan forslaget sendes til Sorø Kommune på mail plan@soroe.dk , med emnefelt “Kommuneplantillæg nr. 6 – nej tak” senest den 18. maj. Uddybning er naturligvis mulig – men er ikke en betingelse for at afgive et høringssvar.

Samtidig indsamles underskrifter på https://www.skrivunder.net/kommuneplantillag_nr_6_i_soro_-_nej_tak

I september og oktober vil planforslaget igen komme i en lovpligtig offentlig høring. Vi vil i den kommende periode yderligere afklare og orientere om plantillæggets konsekvenser, samt arbejde for at få kommunen til at ændre planerne.