Sydvestsjællands Kloakservice har været i gang med den store årlige gennemgang af pumpebrønde i Sorø Kommune.

I samarbejde med Sorø Forsyning, tømmes og renspules Sorøs pumpebrønde for diverse aflejringer så som fedt m.m.

Niveaumåler/flyder rengøres, brøndene inspiceres for evt. fejl, såsom betonens tilstand m.m.

Denne gennemgang udføres for at sikre, at pumpebrøndene konstant virker optimalt, til glæde for alle borgerne i Sorø Kommune.

Følg Sydvestsjællands Kloakservice på Facebook

 

Foto: SVE