Hvert år opfordrer Handicaprådet borgere, organisationer eller foreninger til at indstille kandidater til årets handicappris. Kender du en person, en forening, en organisation eller en del af erhvervslivet, der har gjort en forskel for at øge eller bevare livskvaliteten for mennesker med handicap?

Så kan du indstille dem til Handicapprisen i Sorø Kommune.

Modtageren får samtidig et diplom og et kunstværk.

Hvem kan indstilles som kandidat til årets handicappris?
Borgere som har ydet en særlig indsats i Sorø Kommune, til gavn for handicappede børn og/eller voksne i kommunen

En handicappet borger, der på trods af et eller flere svære handicap, har bevaret et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre

En privatperson, forening eller organisation, som har skabt forhold, der kan bidrage til at forøge livskvaliteten hos handicappede

En kommunal eller privat institution der i særlig grad tilgodeser handicappedes behov

En forretning eller virksomhed i Sorø Kommune, der er indrettet, så den i særlig grad tilgodeser handicappedes behov

Det er ikke muligt at indstille sig selv

Læs mere om prisen på soroe.dk – den skal være indsendt senest den 15. november 2022 og uddeles i begyndelsen af december.

Foto: ABW