Der er stadig godt gang i tilmeldingerne til fjernvarme. Der begynder at tegne sig et billede af, hvor der p.t. er nok tilslutning til, at AffaldPlus nu kan meddele, at fjernvarmen kommer. De har samtidig lavet en ny statusside, hvor du kan følge med i udvidelsesprojektet.

Her skriver de, hvor langt de er med udbud og, når den tid kommer også, hvor i byen, de graver. Men allermest interessant er det formentlig, at de opdaterer siden med de veje, som allerede nu har tilmeldinger nok til, at fjernvarmen kommer.

Da det er omfattende, både økonomisk og arbejdsmæssigt, at lægge fjernvarmerør, er det nødvendigt, at der som tommelfingerregel er 60 % tilslutning til fjernvarme pr. vejnavn, – dog med individuelle tilpasninger i forhold til boligernes placering.

Se statussiden med listen over veje her:
https://affaldplus.dk/status-paa-udvidelsen-af-fjernvarmenettet

Foto: Sorø Fjernvarme