Af Carsten Lund, Epsilonplus

Du har nok læst at jeg stiller op som kandidat til repræsentantskabet i Andel, men vil gerne vide mere om jeg kan gøre en forskel?

En ting er lysten og interessen for at gøre en forskel i Andel, men hvad kan jeg egentlig, som bidrager til udviklingen i repræsentantskabet?

Jeg har en overgang været kasserer i en personaleforening samt en lille idrætsforening og senere formand for en sportsklub med en omsætning på 1 mio+

Jeg sidder i styregruppen for plastteknologi under Akademiet for Teknisk Videnskab (ATV Semapp), hvor vi planlægger og arrangerer temadage, seminarer med mere.

Desuden har jeg gennemført uddannelsen ”Board Certificate”, som lægger stor vægt på ikke kun det juridiske og de økonomiske aspekter ved bestyrelsesarbejde, men i meget høj grad også hvordan man som bestyrelsesmedlem er med til at skabe værdi for virksomheden.

Derudover har jeg min ingeniørfaglige baggrund og års erfaring i at se på det hele lidt udefra og ovenfra for at kunne hjælpe mine kunder.

Mine intentioner er at arbejde for, at Andel tænker langsigtet og sikrer os alle som forbrugere at vi kan være trygge ved at vi har en lige så god forsyningssikkerhed som i dag. Den grønne fremtid er på dagsordenen og det skal den vedblive med, samtidig er det vigtigt hele tiden at afsøge nye muligheder for at udvide den grønne palette.

Andel har teknologisk viden og kapacitet til at have stor betydning for hele samfundet. Denne betydning skal ikke underkendes med derimod bruges til at få Andel frem i lyset hvor vi sammen kan præge ikke kun virksomhedens fremtid men hele samfundets fremtid. Andel kan og bør gennem viden, information og samarbejde også give det politiske system den ballast der skal til for at træffe de rigtige beslutninger i fremtiden.

Husk at gå ind på andel.dk/stem og afgiv dine stemme

Privatfoto