Sorø Kommunes Økonomiudvalg har besluttet at igangsætte planlægning for et nyt boligområde nordvest for Rustkammergården i Pedersborg.

Planlægningen består i at bevare det eksisterende stuehus, indrette boliger i gårdens tidligere driftsbygninger samt at opføre ca. 26 nye boliger nordvest for gårdanlægget.

Ejendommen ligger i et støjbelastet område. Forud for planlægningen, er der derfor udarbejdet en støjredegørelse, der dokumenterer, at der indenfor området kan anlægges den nødvendige støjsikring for en ny boligbebyggelse.

I den videre planlægning vil der blive taget hensyn til bl.a. beskyttelseshensyn omkring kirken, fortidsminder og naturbeskyttede område.

Eventuelle idéer og forslag til revision af kommuneplanramme Pe.B12 – Område ved Rustkammervej – Katrinelystvej skal sendes til Sorø Kommune senest den 7. september 2022 – til mail plan@soroe.dk

Læs mere på soroe.dk

Foto: ABW