Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole inviterer til en dag med Peder Spillemands Eftf 2022. Det sker lørdag den 10. september kl. 14-23.

Program
14-16 Folkemusikalsk samvær, fortælling om Peder Spillemand, kaffe
16-18 Danse- og spilleværksteder
18-19.30 Middag
19.30-23 Bal

Peder Spillemands Eftf består af
Ole Nurdug Jensen, violin
Better Berents, violin
Kirstine Nurdug Jensen, violin
Judy Ryslander, harmonika
og
Anders Christensen vil hjælpe med danseinstruktioner

Priser
Eftermiddag 100 kr., bal 100 kr., begge 80 kr. for medlemmer af folkekulturværkstedet, middag 90 kr med tilmelding.
Tilmelding til Poul Høgh, pha@bgsbroby.dk eller tlf. 4089 2231. Betaling på dagen eller forudbetaling til MobilePay, 8480XR, Folkekulturværkstedet, anfør Peder Sp. og navne.

Vi skal bl. a. høre ”Hjejlens Toner”, som er navnet på en af Peder Spillemands egne kompositioner. Han lavede den i 1917, inspireret af fløjtetoner fra nogle hjejler, som lod sig høre en efterårsdag under pløjearbejdet.

Peder ”Spillemand” Jensen levede fra 1898 til 1986. Han var det meste af sin tid landmand i Grove, lige midt imellem Holstebro, Viborg og Herning. Fra barnsben af var han spillemand, oplært af egnens traditionelle musikere. Han blev undervist af sin bedstefar, Jens Chr. Huus, der selv havde vandret rundt blandt hede-egnens spillemænd i midten af 1800-tallet. Han lærte også adskillige melodier af den navnkundige Feldborg spillemand Peder Pøhl.

Peder Spillemand Jensen, 1898-1986 Peder Pøhl Sørensen, 1850-1948

I kraft af en usædvanlig musikalsk hukommelse kunne Peder fortælle om, hvordan han havde tilegnet sig spilleteknik og melodier fra adskillige andre musikere, som han spillede til baller og gilder sammen med. Den unge spillemand fra den fattige hedeegn blev gift med Århus-pigen Laura i 1924, og det blev starten på hans anden musiker-periode. Peder Spillemand dannede sit ”familieorkester”, da først Laura og siden børnene tog med ud at spille.

På eftermiddagens værksteder i dans og musik sættes fokus på de særlige karakteristika i denne tradition:
Rytmiske underdelinger og forskydninger – andre måder at danse og spille på.

Ballet om aftenen byder på fynboer, rundtenom polka, galop. Et ”sammensurium” af vals, trippevals, mazurka, træde hopsa af …
Galopink,’Mads og hans kone’ …
Dertil en del almindeligt kendte opstillingsdans – i egne udgaver.
Forlæns-, Baglæns-, Flyv og Skub-kontra. Trekanter (en borfuld), Sløjfen, Æ rød Lou m.fl.