Fibia P/S etablerer fibernet i området omkring Fjenneslev.

Formålet med det ansøgte projekt er at kunne forsyne ejendomme langs Tornmarksvej med Fibernet.

Sorø Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbsloven til, at Fibia P/S må lægge fiberkabel under Tuel Å.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen. Klagefristen er den 2. november 2022.

Læs mere her

Foto: ABW