Fredag formiddag kiggede en præsident indenfor hos Røde Kors i Sorø.

Det var Svend Bak-Jensen. Han er præsident for de frivillige i Dansk Røde Kors, og denne fredag imødekom han en åben invitation fra Niels Mortensen, formand for lokalafdelingen i Sorø, om at besøge Sorø og afdelingens to butikker.

Og det var en synlig imponeret præsident, der flere timer senere sagde farvel. Imponeret af både butikkernes indretning men også af den stigende omsætning, som udregnet på basis af kundeunderlaget, ligger i den absolut høje ende af organisationens butikker, der drives af frivillige.

Svend Bak-Jensen kunne med egne øjne konstatere, at det ikke var uden effekt, at han og Niels Mortensen sammen med andre i Røde Kors tidligere har deltaget i en arbejdsgruppe, der så på, hvad fremtidens Røde Kors butikker kan udvikles til.

I Sorø har man fulgt mange af anbefalingerne, og det har givet resultat, hvilket kommer både hjælpeopgaver herhjemme og i udlandet til gode. Der kan ganske enkelt doneres flere penge fra Sorø til humanitære og sociale udfordringer, fordi nyindretninger og moderniseringer har skabt overskuelige, åbne og lyse butikker, som er faldet i kundernes smag.

Omvendt var både lokalformand, Niels Mortensen, samt de to afdelingsledere af henholdsvis tøjbutikken i Storgade, Joan Elmstrand, og møbelbutikken på Industrivej, Jørgen Kristoffersen, glade for anerkendelsen og viste med en vis stolthed deres butikker frem. De glemte i den forbindelse ikke at fremhæve de mange frivillige, der også står bag både forandringer og daglig drift. Uden dem ingen butikker.

Præsidentbesøget omfattede også et besøg på Røde Kors Hjemmet, der godt nok ikke har nogen økonomisk sammenhæng med Røde Kors, men som i kraft af navnet også er bærer af den goodwill og anerkendelse, som organisationen har.

 

Præsident for de frivillige i Røde Kors, Svend Bak-Jensen, fik bl.a. en grundig orientering om sortering af tøj af tre frivillige i tøjbutikken. Fra venstre Grethe Jepsen, Karin Iversen og Monica Svensson. Pressefoto
Senere blev han modtaget i møbelbutikken på Industrivej, Jørgen Kristoffersen, hvor han i lighed med besøget i tøjbutikken fik en grundig gennemgang af butikken og historien om den fra en mindre, noget mørk butik til i dag en stor, overskuelig og lys forretning. Pressefoto