Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

DN Sorø siger tak for muligheden for at komme med ideer og forslag i forbindelse med planlægning af boliger ved Rustkammergården i Pedersborg.

Vi har noteret os, at der, i den videre planlægning, vil blive taget hensyn til bl.a. beskyttelseshensyn omkring kirken, fortidsminder og naturbeskyttede områder. Hvilket vi naturligvis er tilfredse med, idet vi opfatter det således, at ”Volden” som rekreativ sti ikke skal indgå i trafikbetjening af området.

For at imødekomme behovet for at bidrage til løsning af klima- og biodiversitetskrisen vil vi foreslå, at det i planens formål præciseres, at bebyggelser skal opføres som lavenergibyggeri med bæredygtige materialer, og at valgte løsninger skal understøtte skabelse af natur og biodiversitet.

Så det nye boligområde, selvom det måske bliver lidt støjbelastet, yder et fremsynet bidrag til den grønne omstilling og derfor bliver attraktivt at bo i.