I anledning af, at den nye bro på Skjolden er bygget færdig, inviteres der hermed til officiel indvielse, torsdag den 7. Juli 2022 kl. 11.30 på Skjolden.

Her vil Bo Christensen, formand for Natur, Teknik og Planudvalget, sammen med Kasper Nygård, formand for Kultur og Fritursudvalget, fælles indvie den nye bro.

Brorenoveringen er en del af den budgetaftale for 2022, som blev indgået af Kommunalbestyrelsen i 2021.

Broen bygges. Foto: ABW
Fra den netop overståede Sorø Regatta. Foto: JDL