Selvom der kan blive etableret modtagecenter i Sorø Hallen med kort varsel, vil Cafe K ved Karianne Andersen kunne fortsætte sin cateringvirksomhed og levere mad til forårets fester. Cafe K vil desuden indgå i leverancen af mad til modtagecentret.

Da det onsdag den 2. marts blev meldt ud, at Sorø Kommune ville etablere modtagecenter for 200-300 ukrainske asylansøgere i Sorø Hallen, kom det som lidt af et chok for indehaveren af Cafe K, Karianne Andersen, som driver cateringvirksomhed fra hallens køkken.

”Jeg kunne læse i avisen, at hallen og køkkenet skulle bruges til flygtninge, men jeg havde ikke hørt noget fra kommunen,” siger hun.

I Sorø Kommune beklager konst. velfærdsdirektør Henrik Madsen, at kommunen ikke var i dialog med Karianne Andersen før udmeldingen om modtagecentret.

”Vi stod med en meget stor opgave, som politiet havde pålagt os at løse inden for 24 timer, så det hele skulle gå meget stærkt. Vi kunne hurtigt se, at Sorø Hallen var den eneste kommunale lokation, som med kort varsel ville kunne bringes til at leve op til politiets krav til modtagecenter, så derfor var det den lokation, vi meldte ind. Desværre betød den korte frist, at vi ikke nåede at gå i dialog med hallens øvrige brugere på forhånd, og herunder ikke mindst Karianne Andersen. Det vil jeg gerne beklage. På det tidspunkt vidste vi ikke, om vi ville stå med 200 flygtninge dagen efter. Så vores fokus var på at blive klar til dét,” siger han.

Efterfølgende har Sorø Kommune og Karianne Andersen drøftet sagen, og det er lykkedes at finde en løsning, hvor Karianne Andersen fortsat kan drive sin cateringvirksomhed og hallens café, også hvis modtagecentret træder i kraft. Karianne Andersen vil desuden indgå i leverancen af mad til modtagecentret.

Kim Nielsen, leder af bygningsdrift i Sorø Kommune, siger: ”Jeg er glad for, at vi nu har fundet en løsning, hvor Karianne Andersen kan fortsætte sin virksomhed, og hvor hendes kunder trygt kan bestille mad til forårets fester.”

Karianne Andersen siger: ” Jeg glæder mig til et travlt forår, hvor jeg kan gennemføre alle mine planlagte fester og bestillinger.”

Hal 2 og mødelokaler i fortsat drift
Det står nu klart, at dele af hallen kan fortsætte i normal drift, hvis modtagecentret træder i kraft. Det gælder Hal 2, mødelokalerne og selskabslokalet ud mod Ringstedvej. Så foreninger og andre som måtte have booket disse lokaler, kan fortsætte som planlagt.

Sorø Kommunes udmelding til hallens øvrige foreningsbrugere er, at aktiviteterne kan fortsætte som hidtil, indtil modtagecentret eventuelt bliver aktiveret med 24 timers varsel.

Foto: ABW