​Økonomien i Region Sjælland til næste års drift i 2023 af blandt andet sygehuse, psykiatri og regional udvikling såsom busdrift og oprensning af jordforurening er nu på plads med en budgetaftale, som alle Regionsrådets partier står bag.

Sundhedsvæsenet er på landsplan udfordret på at rekruttere og fastholde medarbejdere. Det gælder også i Region Sjælland. Derfor er en hjørnesten i budgetaftalen en pulje på 20 millioner kroner, som skal styrke indsatsen med at fastholde og rekruttere medarbejdere.

Fokus på kræftbehandling

Med budgetaftalen sættes der også årligt ekstra 36 millioner kroner af primært rettet mod kræftområdet, som blandt andet går til at sikre bedre overholdelse af forløbstider i kræftpakker.

Et lovende område indenfor kræftbehandling og en række andre sygdomme er brugen af såkaldt personlig medicin. Med personlig medicin tilbydes patienter en skræddersyet behandling, som passer til netop den enkelte patient.

Vigtig forebyggelse

Der sættes med budgetaftalen for 2023 også penge af til en række indsatser indenfor forebyggelse.

To nye projekter, som indgår i budgetaftalen, er netop eksempler på tidlig forebyggelse.

Exercise First er et program, hvor borgere får fysisk aktivitet og træning som alternativ til fx en operation.
’STIME’ (Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges Mentale sundhed), er et velafprøvet koncept fra Region Hovedstaden, som samtidig er et godt eksempel på en vigtig forebyggende indsats i samarbejde mellem kommuner og region. STIME skal forebygge mistrivsel hos børn og unge og dermed sikre at færre børn og unge får behov for et egentligt forløb i psykiatrien.

Patientnære tilbud

Flere sundhedstilbud tættere på borgerne er også med i den indgåede budgetaftale. Blandt andet afsættes der midler til en mere patientnær diabetesbehandling, og der opsættes flere medicinbokse, hvor borgere kan afhente deres medicin. Den første medicinboks er indviet på Næstved Sygehus, og der er nu medicinbokse på vej i Nykøbing F., Holbæk, Slagelse, Køge, Roskilde, Nakskov og Kalundborg.

Fra 1. oktober overtager Region Sjælland også driftsansvaret for lægevagten. Det skal også sikre borgerne nærhed og let tilgængelighed ved akut sygdom. Med den nye lægevagt bliver 1818 det nye fælles nummer for akutområdet i Region Sjælland.

Grøn omstilling

Også den grønne omstilling i Region Sjælland fylder i budgetaftalen med en række indsatser. Blandt andet skal 60 procent af Region Sjællands affaldsmængde genanvendes inden 2030. I dag genanvendes mindre end 25 procent.

Læs mere her

Foto: ADL