Der skrives meget om boligpriserne, men det kan være svært at danne sig et billede af, hvordan stemningen reelt er på markedet. Aktiemarkedet kan dog bruges som et værktøj for at få et godt indtryk af spekulationsniveauet i økonomien.

Som køber eller sælger på boligmarkedet kan man godt være i tvivl omkring hvilket niveau, der gør sig gældende, og her giver aktiemarkedet mulighed for meget enkelt at se, hvordan stemningen er.

Særligt det seneste årti har der været en stor korrelation mellem boligpriserne og aktiemarkederne, hvorfor det giver rigtig god mening at skele til udviklingen på det amerikanske aktiemarked – som repræsenterer verdens største økonomi og fortsat er den mest toneangivende for de globale finansmarkeder.

Det amerikanske aktiemarked – S&P 500 og Nasdaq 100
S&P 500 og Nasdaq 100 er to af de mest toneangivende aktieindeks i USA. Nasdaq 100 indeholder de toneangivende amerikanske teknologiaktier som Amazon, Apple, Netflix og Google. Indekset afspejler i høj grad spekulationsniveauet på finansmarkedet, hvorimod S&P 500 viser det mere generelle billede for aktiemarkedet og likviditeten.

Nasdaq 100 faldt i 2020 fra omkring 10.000 ned under 7.000 niveauet sidst i marts. Indekset er dog steget voldsomt de sidste måneder og handles ved 10.700 i starten af juli måned.

Hvis de amerikanske aktieindeks fortsætter opad, så kan man med meget høj sandsynlighed forvente, at der vil være en hånd under boligmarkedet. Pressefoto.

Senest er der kommet meldinger om solide stigninger på boligmarkedet, hvilket jo er helt i tråd med de sidste måneders skarpe stigninger i det spekulative Nasdaq-indeks på det amerikanske aktiemarked.

Fremadrettet er det altid en god idé at holde øje med sidste måneds laveste niveau, sidste kvartals bundniveau, årets startniveau samt årets laveste niveau. Disse niveauer vil løbende give et billede af, hvordan likviditeten står til på finansmarkederne og dermed også boligpriserne.

Mens vi hygger os på spillemaskiner online, giver det altså god mening lige at få tjekket niveauet for de amerikanske aktieindeks.

Aktiemarkedernes likviditet hænger også sammen med bankernes lyst og evne til at yde lån, men viser frem for alt markedsdeltagernes spekulation og investeringslyst. Da boligpriser også bygger på stemning og likviditet, er der en god korrelation mellem aktiemarkeder og boligpriser, især de sidste 15 år.

Hvis de amerikanske aktieindeks fortsætter opad, så kan man med meget høj sandsynlighed forvente, at der vil være en hånd under boligmarkedet. Begynder de ovenstående niveauer at give efter én efter én, så kan man nok forvente, at stemningen på boligmarkedet vender nedad.

Korrelationen mellem boligpriserne og de amerikanske aktiemarkeder er ikke eksakt videnskab, men skal ses som en god tommerfingelregel, der kan bidrage til at give køber eller sælger på boligmarkedet en overordnet grov vurdering af, hvordan stemningen og priserne ligger.

Hold også øje med S&P 500-indekset
De sidste måneder har S&P 500 haft 3.000 som et godt støtteniveau. I stedet for at følge de ofte meget dramatiske nyheder, så kan køber og sælger på boligmarkedet helt stille og roligt følge de nævnte niveauer i denne artikel og meget tydeligt få et billede af stemningen og spekulationen i markedet.

Lukker S&P 500 flere dage i træk under 3.000, så vil det give en klar indikation på, at der kryber noget alvorlig svaghed ind i finansmarkederne. Da S&P 500 i starten af juli måned ligger i 3.150, er det tegn på et solidt boligmarked.

S&P 500 var tidligere på året helt nede i 2.200, og kommer indekset ned i 2.200-2.500 igen på et tidspunkt, så vil der med meget stor sandsynlighed komme et stort negativt pres på boligmarkedet, som både køber og sælger gør klogt i at være bevidst på.