Flere end 100 borgere og foreningsrepræsentanter deltog i borgermødet om Sorø Kommunes Vision og Planstrategi 2022. Mødet fandt sted i Dianalund tirsdag 11. september.

Møde i Dianalund. Foto Signe Foersom

Borgmester Gert Jørgensen takker for det store engagement.

– Det var overordentlig positivt, at så mange havde lyst til at bruge en aften på at fordybe sig i byrådets vision og høre mere om FN’s verdensmål. Der er ingen tvivl om, at byrådet med koblingen til FN’s verdensmål rammer ned i noget, som interesserer mange mennesker, og som mange – både borgere, virksomheder og foreninger – har lyst til at være en del af. Det lover rigtig godt for arbejdet med at realisere visionen og samarbejde om de mange tiltag, der skal sættes i søen i samspil med borgere og virksomheder.

Finansminister Kristian Jensen indledte mødet med en rask opfordring til alle – borgere, virksomheder, kommune – til at smøge ærmerne op og kaste sig ind i den fælles indsats for at virkeliggøre FN’s verdensmål, som er en ambitiøs, global plan om at skabe en bedre verden.

– Ingen kan alt, alle kan noget – og sammen kan vi det mest utrolige, sagde ministeren.

Livlig debat

Også den efterfølgende debat om byrådets vision var gennemsyret af viljen til at samarbejde om at skabe muligheder.

Landsbyerne og de mindre lokalsamfund blev fremhævet som steder, hvor mennesker trives i mindre, men stærke fællesskaber, og mange påpegede, at det er afgørende at der bliver etableret mødesteder, hvor det store engagement hos borgere, pårørende og foreninger kan udfolde sig.

Nødvendigheden af en velfungerende infrastruktur – både digital og fysisk i form af både cykelstier og innovative trafikløsninger – blev understreget, ligesom vigtigheden af en stærk og rummelig folkeskole blev pointeret.

De mange input fra borgermødet bliver nu bragt videre i byrådets arbejde med vision og planstrategien frem mod den endelige vedtagelse den 21. november.

Send dit høringssvar

Vision og Planstrategi 2022 er i høring frem til den 21. september. Forslaget kan ses på http://vision2022.soroe.dk.
Høringssvar kan sendes til vision@soroe.dk.