I 1700-tallet forsvarede kvinderne sig med ørefigner – men Holberg ville slå igen. Kvinder er nemlig ikke så skrøbelige, at de ikke fortjener vrede og hævn, mente han.

Også på Holbergs tid kunne kvinder komme ud for mænds utilbørlige tilnærmelser. Men dengang forstod kvinderne at forsvare sig. Hør bare hvad Ludvig Holberg fortæller i sin epistel 199:

Jeg var i forgangen uge udi et Selskab, hvor en sælsom Hændelse tildrog sig. En Person listede sig hen til et Fruentimmer og gav hende uformodentlig et Kys!

Men det slap han ikke godt fra, fortsætter Holberg: ”Jomfruen tog det så unådigt op op, at hun i Vrede gav ham en dygtig Ørefigen.”
Manden gav straks op og viste sin fortrydelse ved at gøre ”en dyb Compliment for at vise Prøve på sin Ærbødighed mod Qvindekiønnet.”

Men dermed føjede han blot spot til skade, mener Holberg: Thi tilbagetoget var det samme som at sige, at ”I er et skrøbeligt Creature af ingen Betydelse og som ingen Tort kan giøre mig.” Nej, når kvinder slår, bør man slå igen, påpeger Holberg. Han mente ligestilling mellem kønnene helt bogstaveligt. ”Hvis saadant var mig hændet, havde jeg saluteret den gode Jomfrue på samme måde og det ikke af Vrede, men for at lade see den Respekt, man bør have for et Fruentimmer. Intet fornuftigt Fruentimmer kan finde Behag i at blive tracteret som en Marionet. Jeg håber at ingen Dame eller Jomfru forarger sig derover, men anser det for en Prøve på den Justice jeg stedse haver ladet see mod Fruentimmer.”

Holberg giver i øvrigt nogle eksempler på, hvordan uønsket seksuel adfærd blev straffet i 1700-tallet. I Spanien blev en ung mand, der havde rørt ved en jomfrus bryst, udstødt af den katolske kirke. Og i Italien dømtes en mand, der på gaden kyssede en kvinde mod hendes vilje, til forvisning 200 km fra gerningsstedet. Holberg konklusion er den fornuftige, at ”saadant afhænger af Tidernes og Landenes Moder. Hvert Land, hver Alder har sine Skikke og Vedtægter, hvorved en Ting blive sømmelig eller usømmelig.”

På vej mod 2021
Den citerede epistel blev udgivet i 1750, mens Holberg boede på sin herregård Tersløsegaard.

Her er i dag museum, som – efter en sommer præget af coronakrisen! – ser frem mod sæson 2021. Holbergs Mindestuer åbnes søndag den 30. maj og vil kunne besøges hver lørdag-søndag kl. 12-16 til og med søndag den 12. september. Desuden forberedes en række arrangementer med både Holbergkomedier, koncerter, skuespil og foredrag sommeren igennem (idet vi håber at coronaepidemien er overstået til den tid!).

Holberg Museet tager endvidere gerne imod reservationer af gruppebesøg allerede fra medio april.

Henvendelse kan ske til foreviseren pr. email til post@tersloesegaard.dk eller tlf. 7446 6770 (telefonssvarer)

Krænkende adfærd i Holbergs komedie ”Den Stundesløse”! Her går det ud over Pernille, som Vielgeschrei og Oldfux tager voldsomt fat i! (scenefoto fra opførelse af Bagsværd Amatør Scene).
Del på sociale medier