Statistikker viser desværre at Danmark ligger nr. 1 i Europa, når det kommer til flest indbrud pr. indbygger. Det er en kedelig statistik, der ofte bunder i lavt sikkerhedsniveau i mange danske boliger. Sorø kommune har bestemt også været ramt af mange indbrud de senere år og husstande i kommunen har tidligere oplevet indbrudsrater på op mod 8%, hvilket er næsten dobbelt så højt som resten af Sydsjælland.

Interessen for sikkerhed er dog stigende, og flere køber i dag alarmsystemer – en udvikling, der glæder flere eksperter inden for branchen.

Danskerne bliver bedre til sikkerhed
Undersøgelser viser at et alarmsystem kan forbedre chancerne for at undgå indbrud betydeligt. Derfor har der også været en stigende interesse for alarmsystemer hos mange boligejere og dette har bidraget til lavere indbrudsrater i Danmark de sidste mange år. Udviklingen er positiv, og det glæder Thomas Bagger, som er indehaveren af Bagger Låse & Alarm A/S (Danmarks største sikringsvirksomhed og eksperter i alarmsystemer til private).

Foto: Bagger Låse og Alarm

“Det øgede salg af alarmsystemer og den sikkerhed, som det medfører, er en rigtig god nyhed for alle danskere. Ved at nedsætte indbrudsraten kan vi skabe større tryghed, og det er til gavn for alle” udtaler Thomas Bagger.

Det stigende salg af tyverialarmer skyldes bl.a. øget salg af alarmer, brugeren selv skal sætte op. Disse løsninger er et skridt i den rigtige retning, men den korrekte installation er særdeles afgørende.

“Gør-det-selv-alarmsystemet kan være et fint alternativ, men fejlen opstår ofte i opsætningen, da brugerne ofte glemmer at tage højde for vigtige forhold. Er pålideligheden ikke i orden, kan alarmsystemet nemlig skabe en falsk følelse af tryghed” forklarer Thomas Bagger.

Den indre og ydre sikkerhed
I forbindelse med sikkerhed, skelnes mellem indre og ydre forhold. Den indre sikkerhed, er tiltag, der forstyrrer, stresser eller alarmerer tyven inden for husets vægge. Et alarmsystem er derfor en del af husets indre sikkerhed, da systemet først aktiveres, hvis tyven allerede er inde i huset. Det har en mærkbar effekt på tyvens stressniveau, og tyven bliver forstyrret i sit arbejde. Desuden kan de fleste alarmsystemer sende besked til en telefon eller en række naboer, så hjælpen ankommer øjeblikkeligt.

Den ydre sikkerhed består af husets mure, vinduer, døre samt andre indgangsmuligheder. De spiller en afgørende rolle for husets overordnede sikkerhedsniveau. Også til denne kan et alarmsystem bidrage. Et af de mest effektive tiltag til den ydre sikkerhed, har flere gange vist sig at være tydelig skiltning af den indre sikkerhed – altså klistermærker og mærkater, der skilter for alarmsystemet.

Lad os gøre som England og Holland
Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden har i samarbejde undersøgt, hvordan danske hjem kan øge sikkerheden. De har bl.a. kigget til andre lande for at finde, hvilke foranstaltninger, der virker.
Rapporten nævner tiltag på både privat, lokalt og nationalt plan. Analysechef i TrygFonden, Merete Konnerup, nævner Nabohjælp, som et særdeles effektivt tiltag, der kan forebygge op mod hvert femte indbrudsforsøg. Nabohjælp er et tiltag, der går særdeles godt i spænd med effektive alarmsystemer, da tyven ofte forstyrres endnu mere herved.

Desuden peger hun til nærtliggende lande som England og Holland, der stiller krav til den ydre sikkerhed i nye huse. Nybyggede huse i Holland skal eksempelvis kunne modstå indbrudsforsøg i minimum tre minutter. Det har vist sig bemærkelsesværdigt effektivt for indbrudsraten i hele landet.