Det har været til debat i Vestsjællands Brandvæsen, om brandfolkene på brandstationen i Sorø måtte iføre sig deres særlige parade-uniform. Ledelsen ønskede nemlig ensartethed i alle brandvæsnerne, men har nu besluttet at brandfolkene må bære parade-uniformen ved eksempelvis interne fester.

Tillidsmand Peter Nygaard erklærer sig ifølge sn.dk tilfreds med ledelsens beslutning. Læs mere her.