Af Rolf Clausen, gruppeformand Venstre

Det er en rigtig god aftale, der nu er landet mellem Regeringen, Venstre, SF, Alternativet og Radikale Venstre.
Vi har i Venstre haft en meget tæt dialog med vores forhandlere gennem et stort antal telefon- og videomøder helt op til den endelige aftale kom i hus. Her har vi, alle landets Venstres borgmestre og gruppeformænd i samtlige 98 kommuner haft mulighed for at spille ind med inputs og hele tiden været tæt orienteret om forløbet.

Og samlet set giver det Sorø Kommune 50.918.000 kr. om året, i Regeringens udspil gav det kun Sorø kommune 36,9 mil. kr. Så jeg er en meget tilfreds gruppeformand der på Venstres vegne, her har været med til at sikre Sorø Kommune ekstra 14 mil. kr.

Hvad skal pengene så bruges til?

Det bliver selvfølgelig en del af de kommende budgetforhandlinger, og her vil Venstre naturligvis være aktive som altid, når vi skal sikre den fremtidige drift og udvikling af vores fælles kommune.

Der kan være flere muligheder, hvis vi for eksempel skal hæve udgifterne til den løbende drift, kræver det at Regeringen giver os lov til at bruge flere penge på det vi kalder service til borgerne. Det vil de kommende forhandlinger mellem Regeringen og KL afgøre. Der ligger nemlig et loft over dette forbrug i dag, og vi bruger alle de midler vi må, så tæt op til serviceloftet som muligt.

Et andet område kunne være på anlæg og nyetableringer.

Et tredje område kunne være at sænke skatten i Sorø Kommune. Hvis alle 50,9 mil. blev anvendt til dette formål ville det svare til, at vi rent faktisk kunne sænke skatten med 0,92 pct., det komme ikke til at ske. Men måske vi kunne sænke den en smule, det kunne sagtens være en mulighed.

I Venstre er vi klar til at sikre en fornuftig anvendelse af disse nye midler.

Del på sociale medier