Af Rolf Clausen, borgmesterkandidat for Venstre. 

Rolf Clausen. Foto: Venstre Sorø

I Venstre vil vi sikre vores ældre medborgere en tryg, og god alderdom, det er dem som har skabt de værdier og den velfærd vi nyder godt af i dag.

Vi er klar over, at vi samlet set bliver flere af dem der har rundet pensionsalderen. Heldigvis bliver vores borgere også ældre, så noget af det der er vigtigt er, at vi alle hjælper hinanden med at sikre mulighed for et aktivt liv og virke. Det gælder også eller måske specielt efter man er nået tidspunktet for at trække sig tilbage fra et aktivt arbejdsliv.

I Venstre ved vi, at alle vores dygtige medarbejdere i mange forskellige funktioner dagligt gør en kæmpe uvurderlig indsats for hele vores ældreområde. Og derfor skal vi se på hvordan vi kan hjælpe både vores ældre borgere, men så sandelig også vores medarbejdere.

Det skal vi gøre sammen med jer der dagligt har jeres gang rundt omkring på vores ældrecentre og i de private hjem.

Noget af det vi i Venstre mener der kan være med til at hjælpe både ansatte og ældre, kunne være nye tekniske og teknologiske løsninger henholdsvis til praktiske og informative løsninger for de ældre og internt mellem vores kommunale medarbejdere.