Da Venstres medlem af kommunalbestyrelsen Maria Clausen går på barsel, indtræder Kasper Nygaard som suppleant for hende i resten af byrådsperioden.

Da Kasper er Venstres spidskandidat ved det kommende kommunalvalg, omkonstituerer Venstres byrådsgruppe sig således, at Kasper Nygaard nu bliver ny gruppeformand. Samtidig indtræder han i Økonomiudvalget i stedet for Rolf Clausen og i Børne- og Undervisningsudvalget i stedet for Maria Clausen.

Rolf Clausen fortsætter som formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og indtræder i Kultur- og Fritidsudvalget i stedet for Maria Clausen.

Øvrige medlemmer af Venstres kommunalbestyrelsesgruppe fortsætter på deres poster.

Venstres vælgerforening ønsker Kasper Nygaard tillykke med posterne.

Ydermere takker vi Maria Clausen for alt det arbejde, hun har udført i både Børne- og Ungeudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Sidst men ikke mindst takker vælgerforeningen Rolf Clausen for han store arbejde som gruppeformand for Venstres byrådsgruppe i de sidste 12 år.

Venstre i Sorø ser frem til kommunalvalget i november 2021.

Kasper Nygaard. Pressefoto.
Del på sociale medier