Debatindlæg af Maria Clausen, Jens Nygaard og Rolf Clausen, Venstre.

I Venstre er vi meget tilfredse med det budget som vi er en del af, og som vi nu har fået vedtaget. Der er rigtig mange gode elementer i det, og Venstre har da også fået markante aftryk i aftalen.

Grundlæggende er det afgørende for os i Venstre, at vi har sørget for velfærdsområdernes sikre og stabile drift. Samlet er der sket tekniske ændringer for ca. 29 mio. kr. i 2019, det er midler der er tilført budgetterne og som videreføres de kommende år. Det er sket ved, at vi her i 2019 af flere omgange har tilført midler til bl.a. Børn og Undervisningsud-valget og Social og Sundhedsudvalget.

Det betyder, at alle velfærdsområderne får tilført de midler, som er nødvendige for at opretholde aktiviteterne på de forskellige områder, og det har været utroligt vigtigt for os i Venstre.

Af budgetønsker vil vi særligt fremhæve, at vi har fået tilført 1 mio. kr. til at sikre en god start for den tidlige overgang til SFO for børnehavebørnene. Vi har også fundet det vigtigt, at få etableret de ekstra 12 p-pladser ved Kaarsbergcenteret og samtidig har vi fået sat midler af til vedligeholdelse af fortovene samt midler til et løft af bymidten i Sorø generelt.

Og så har vi selvfølgelig holdt fast i etableringen af omfartsvejen ved Tersløse med tilhørende cykelstiforbindelse, det er med til at sikre en god udvikling for hele Dianalundom-rådet og senere kommer også udstykningen af Pilegårdstrekanten.

Vi er rigtig glade for, at vi nu får sikret etableringen af en ny daginstitution på Holbergsko-len og således får taget fat i den tiltrængte renovering af skolen, ligesom vi får renoveret Pedersborghallen. Vi har også sat midler af til at hjælpe BMX klubben med nogle af de-res udfordringer.

Generelt har vi sikret, at der ikke er lavet besparelser inden for børne- og skoleområdet og heller ikke på det kulturelle område, vi har således sikret kulturbussens fortsatte drift og Slaraffen m.v.

Del på sociale medier