Tilhørerne til foredraget om Genforeningen den 24. september fik en god oplevelse, da tidligere direktør for Grænseforeningen Niels Henriksen med billeder fortalte om, hvordan Danmark med Slesvig Holsten i 1865 blev formindsket fra 60.000 indbyggere til 16.000 indbyggere og arealet blev formindsket areal med 33%.

Preussen var datidens stormagt, og uden at spørge fik Preussen slettet den af Napoleon indsatte § 5 om, at indbyggerne i Nordslesvig ved lejlighed kunne få lov til at stemme om, hvorvidt de ville høre til Danmark eller Preussen. Niels Henriksen fortalte om, at 1. verdenskrig medførte flere danske døde end krigen i 1864, da de måtte kæmpe for Tyskland. Der var spændende detaljer om den amerikanske præsidents 14 punkter til Versaillefreden i 1918 og til det politiske spil i Danmark om, man overhovedet var interesseret i at området fra Flensborg og ned til Ejderen kom med til Danmark.

Det spændende kort over afstemningerne i Zone I til IV viste, at der var stort flertal for Danmark i områderne over den nuværende grænse, men nedenfor grænsen var flertallet for Tyskland. Afstemningen betød at grænsen kom til at gå som vi kender den nedenfor Tønder og det vi nu kalder Sønderjylland blev indlemmet i Kongeriget Danmark.

Niels Henriksen var af den opfattelse af afstemningens resultat var fint, og at der i dag var en fin gensidig respekt mellem mindretal og flertal på begge sider af grænsen.

Pressefoto
Del på sociale medier