Den 6. marts slog miljøafdelingen i Sorø Kommune dørene op til fyraftensmøde for de virksomheder, som i 2018 står for tur til et miljøtilsyn. I alt 33 virksomheder var indbudt, og mere end halvdelen af de inviterede virksomheder mødte op for at høre, hvad miljøafdelingen havde at fortælle om årets miljøtilsyn.

Foto: Sorø Kommune.

Det skriver Sorø Kommune til Dit Sorø.

“Jeg er utrolig glad for den store opbakning til mødet. Det er første gang, vi prøver denne model med et informationsmøde som en optakt til årets miljøtilsyn på vores virksomheder.

Fyraftensmødet er med til at skabe en god dialog og informationsudveksling med erhvervslivet og signalerer, at sagsbehandlerne er tilgængelige og har øje for helhedsorienteret sagsbehandling,” siger Jens Nygaard, formand for Teknik og Miljøudvalget.

Ud over information om baggrund og indhold for miljøtilsynet, fik virksomhederne også gode råd til, hvordan de kan forberede sig på det kommen tilsyn. Der blev for eksempel peget på, hvilke emner der er i særligt fokus på miljøtilsynet.

“Det er virkelig rart, at vi har fået sat ansigt på hinanden allerede inden tilsynet, og at alle ved, hvad der forventes. På den måde bliver vi også mere effektive i vores tilsyn – så det er ren win-win både fra myndighedens og fra virksomhedens side,” siger miljøtilsynsførende Lone Nielsen fra Sorø Kommune.

Efter informationsmødet var der mulighed for at booke årets miljøtilsyn direkte ved de tilsynsførende. Flere mødedeltagere gav udtryk for, at det havde været et rigtigt godt og informativt møde, og at de følte sig bedre rustet til det kommende miljøtilsyn.

Niels Marquard deltog som miljøansvarlig fra DBI Plastics A/S. Han siger:

“Vi går meget op i at opfylde miljøkravene. Og med mødet er vi blevet mere opmærksomme på, hvad vi som virksomhed skal sikre inden tilsynet, og vi har fået nogle gode budskaber med hjem, som vil indgå i vores eget arbejde med miljø.”

[box style=”rounded”]

  • Der er 146 tilsynspligtige virksomheder i Sorø Kommune
  • Heraf er der 34 miljøgodkendt virksomheder, 48 autoværksteder og 64 øvrige virksomheder
  • I 2018 fører miljøafdelingen tilsyn med 14 miljøgodkendte virksomheder, 12 autoværksteder og 16 øvrige virksomheder.
  • Du kan kontakte miljøafdelingen på miljoe@soroe.dk eller tlf.: 57876000[/box]