Cirka 800 7. og 8. klasses elever fra Sorø Kommunes skoler besøgte mere end halvtreds forskellige virksomheder og uddannelsesretninger på den store Job- og Uddannelsesmesse i Sorø Hallen.

Alfred Larsen og Olivia Danielsen går i 8. klasse på Frederiksberg Skole og deltog på Job- og Uddannelsesmessen for første gang. De synes, det er godt at få mulighed for at møde og tale med repræsentanter for de mange forskellige uddannelses- og erhvervsmuligheder. Foto: Sorø Erhverv

Onsdag afholdte Sorø Erhverv i samarbejde med Jobcenter Sorø og Skoleområdet Job- og Uddannelsesmesse i Sorø Hallen. Flere hundrede 7. og 8. klasses elever fra alle kommunens skoler deltog, og der var en summen af liv fra spændte elever, som var mødt velforberedte og spørgelystne op.

Fra uddannelsesinstitutionerne og virksomhedernes side var der i år ekstra stor interesse for at deltage. Casper Jørck fra XL Byg, Sorø Trælast har været med flere gange før. Han siger:

– Vi deltager på Job- og Uddannelsesmessen igen i år, fordi vi får skabt en god kontakt til de unge mennesker. Vi er for eksempel med i klassedysten og har lavet en quiz med forskellige spørgsmål om virksomheden og de uddannelsesmuligheder, vi har. Og så håber vi selvfølgelig på, at de unge mennesker tænker på os, når de engang skal til at vælge uddannelse.

Det er femte gang, Job- og Uddannelsesmessen afholdes, og både virksomheder, uddannelsesinstitutioner og skoler er glade for lejligheden til at mødes og i fællesskab styrke de unges uddannelsesvalg.

Børne- og Familiechef i Sorø Kommune, Henrik Madsen, siger:

– Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til alle de virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som bruger tid og ressourcer på at komme og give de unge mennesker mulighed for at danne sig et endnu bedre grundlag for at vælge den rigtige vej for dem. Og så vil jeg også gerne sige tak til skolerne for at bakke så flot op om arrangementet.

Casper Jørck, Sorø Trælast. Foto: Sorø Erhverv
Der var stor interesse fra skoleeleverne, som deltog aktivt i de mange forskellige aktiviteter. Foto: Sorø Erhverv