Af Jette Kildegaard, kandidat til kommunalvalget for Blå Fornyelse

Privatfoto.

I takt med at vi som samfund asfalterer, brolægger og bebygger større og større arealer, bliver der et stadigt stigende behov for, at vores offentlige åer og vandløb bliver renset op, så vandet kan flyde frit, væk fra marker, haver og grønne arealer.

Sorø Kommune har ansvaret for at hjælpe os alle sammen af med regnvandet.

Gennem århundreder har vores forfædre gravet grøfter på marker, i enge og skove til gavn for alle – for at få vandet væk. Den natur, fauna og flora der er i dag, som man gerne vil beholde, er kommet pga. dårlig vedligeholdelse, men har den konsekvens, at vandet ikke kan løbe i vores åer og grøfter, og dermed ikke komme ordentligt væk, hvilket ses mange steder et regnfuldt år som i år.

Men det behøver ikke at være et enten eller.

Sorø Kommune skal huske denne opgave, og i samarbejde med lodsejerne finde den bedste løsning for området, så man stadigt kan bevare vores natur og fauna, og vandet samtidig kan løbe frit og ledes væk.

For vandet skal væk – uanset om det er fra landmandens mark, vuggestuens parkeringsplads, virksomhedens grønne arealer eller vores medborgeres haver.