Sorø Kommune har netop fået tilsagn fra Erhvervsministeriet om støtte til et pilotprojekt med fokus på at fremme vækst, iværksætteri og innovation gennem øget samarbejde mellem vidensarbejdere og lokale virksomheder.

Det skriver Sorø Kommune til Dit Sorø.

Da borgmester Gert Jørgensen åbnede postkassen efter nytår, lå der en glædelig besked fra Erhvervsministeriet.

Sorø Kommune har fået bevilliget en million kroner til et pilotprojekt, der skal fremme mulighederne for højtuddannet arbejdskraft uden for de store byer.

Gert Jørgensen siger:

“Det glæder mig meget, at Erhvervsministeriet viser os den tillid at lade os arbejde med udvikling af et pilotprojekt om højtuddannet arbejdskraft.

Vi ved erfaringsmæssigt, at rigtig mange små og mellemstore virksomheder kan opnå vækst ved at ansætte en højtuddannet vidensarbejder, men vi ved også, at det kan være vanskeligt for såvel virksomhed som medarbejderen at tage det første skridt.

Her kan vi fra Sorø Kommunes side gøre en forskel ved at udvikle nogle koncepter eller tilbud til virksomhederne, som baner vejen.”

Tæt samarbejde med virksomhederne
I Sorø Erhverv glæder erhvervschef Laila B. Carlsen sig til at udvikle pilotprojektet i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

“I Sorø Erhverv har vi et solidt kendskab til de lokale virksomheder og deres behov, og vi vil gennem en tæt dialog med virksomhederne indkredse nogle gode bud på, hvordan virksomheder og vidensarbejdere kan få gavn af hinanden og dermed styrke væksten i lokalområdet og skabe flere jobmuligheder for højtuddannede,” siger hun.

De endelige streger er endnu ikke tegnet i projektet, men projektet kommer som udgangspunkt ikke til at omfatte etablering af fysisk kontor.

“Det er tanken, at pilotprojektet kommer til at virke som ”fødekæde” til de fysiske miljøer, som kunne være relevante, set i relation til de respektive brancher. Det kunne som udgangspunkt være eksempelvis Kopp Sorø, Stop 37 i Pedersborg, Filadelfia, VKST eller Stationen.co,” siger Laila B. Carlsen

Flere ting i gang
I forhold til især den sidstnævnte lokation finder Gert Jørgensen det nødvendigt at komme med en præcisering.

“For god ordens skyld vil jeg gerne præcisere, at det projekt, vi nu har fået støtte til, ikke er identisk med projektet Stationen. Co som mange har hørt om. Stationen. Co er et privat projekt, der handler om etablering af et innovativt hotspot for vidensarbejdspladser, projektarbejde og netværksaktiviteter rettet mod pendlere, selvstændige, unge og voksne med iværksætteri i blodet og det etablerede erhverv. Stationen. Co er et meget spændende projekt, som vi fra kommunes side følger nøje.”

“I forhold til de midler, vi nu har fået fra Erhvervsministeriet, er det imidlertid helt afgørende, at de løsninger, vi udvikler, tager udgangspunkt i de lokale virksomheders behov, og her er det Sorø Erhverv, som har den tætte dialog og det tætte kendskab, der skal sikre, at vi udvikler noget, som kan understøtte væksten i virksomhederne,” siger han.