Af Linda Nielsen, Byrådsmedlem for SF, Sorø

Der står en ulovligt opført hytte i Åmosen. Det er ikke så sært, at det er blevet bemærket af flere, for hytten er bygget op i mere end 4 meter og forsynet med panoramavinduer. Læser man sagens akter, kan man se, at der ikke var søgt om tilladelse, før byggeriet startede.

Men da kommunen får besked om byggeriet fra beboere i området, bliver ejeren kontaktet og informeret om reglerne og om, at byggeriet skal standses. Kommunen tilbyder at hjælpe med en lovliggørelse af det usædvanlige byggeri, samtidig tilbyder man, at man vil tilstræbe at ekspedere sagen hurtigere end, man normalt gør. Imens bygger ejeren videre på hytten, uagtet at det er imod reglerne.

Det overrasker mig virkelig, at man kan få lovliggjort en mere end 4 meter høj hytte med panoramavinduer i et natur- og landskabsområde som Åmosen. Det overrasker mig, at ejeren bygger videre, efter han bliver informeret om, at det er ulovligt. Det er efter min mening respektløst overfor almindelige regler, det er respektløs overfor naturen og landskabet og overfor andre lovlydige borgere.

Det, der overrasker og forundrer mig allermest er, at det er Sorø Kommunes viceborgmester, der bygger ulovligt, og derefter får særlig fordelagtig sagsbehandling i kommunen med henblik på at få hytten lovliggjort.

Jeg er mildest talt målløs over, at det kan lade sig gøre. Jeg er målløs over, at et medlem af byrådet, selveste viceborgmesteren, ikke overholder de regler, som vi i byrådet agerer ud fra i vores kommuneplan og administrationsgrundlag for landzoner. Jeg er målløs over, at sådan et byggeri derefter kan blive godkendt med en tilladelse, hvor byggeriet bliver kaldt et ”udhus”.

Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forstille mig, at en hytte i den form ville være blevet godkendt, hvis der var søgt om tilladelse, før byggeriet startede.

Heldigvis har en modig borger gået hele vejen og klaget over byggeriet til planklagenævnet. Det er godt, for det hører ikke hjemme med hytter i åmoselandskabet.

Når kommunen giver tilladelse til en hytte og vælger at kalde det et ”udhus”, skabes der præcedens for, at andre også kan få lignende tilladelser, eftersom alle skal behandles lige for loven. Der ligger flere fundamenter fra gamle markskure i Åmosen.

Skal Åmosen nu være et hytteområde?

Foto: ABW