Absalon etablerede sidste år endnu en uddannelse i Kalundborg, hvor der nu er mulighed for også at læse til bioanalytiker. Og det har givet resultater, idet 18 har søgt ind på den nye mulighed som 1. prioritet. Samtidig har i alt 39 søgt ind på uddannelsen til diplomingeniør i bioteknologi, det højeste antal ansøgere i uddannelsens historie. Kalundborg styrker dermed sin position som en vigtig uddannelsesby.

Fredag kl. 12 var der frist for at søge optagelse på sit drømmestudie gennem kvote 2, og i alt 57 ansøgere har valgt en uddannelse i Kalundborg som deres 1. prioritet. Den stadigt nye diplomingeniøruddannelse i bioteknologi har knap 40 % fremgang.

“Det er en rigtig god udvikling, og den viser, at vores satsning på et stærkt teknisk uddannelsesmiljø i Kalundborg nu begynder at bide sig fast”, siger rektor Camilla Wang, Absalon.

”Uddannelsens tætte samarbejde med de store, lokale virksomheder, som Novo Nordisk og Novozymes, bærer frugt og tiltrækker studerende, der brænder for en praksisnær ingeniøruddannelse, hvor de allerede tidligt i studiet kommer helt tæt på verdens førende virksomheder inden for biotek”.

Camilla Wang glæder sig samtidig over mange 1. prioritetsansøgere til Absalons nye sygeplejerskeuddannelse i Holbæk, hvilket igen understreger behovet for at Absalon er bredt til stede i regionen. De unge vil gerne læse lokalt.

Turisme‑ og eventuddannelse har bidt sig fast
Absalons Leisure Management‑uddannelse oplever samtidig en markant fremgang, og det viser, at en kampagne for uddannelsen nu bærer frugt. Det øgede kendskab betyder bl.a., at 52 % flere i år har søgt uddannelsen. Absalon oplever desuden et stigende antal ansøgere til ergoterapeut‑uddannelsen (16 % flere ansøgere som 1. prioritet) og fysioterapeutuddannelsen, hvor antallet af ansøgere er øget med 8 %.

Flere vil læse til lærer i Roskilde
Læreruddannelsen i Roskilde har en fremgang på 5 % 1. prioritetsansøgere. Det glæder rektor Camilla Wang, som dog understreger, at der stadig er behov for at få flere til at søge læreruddannelsen.

”Der er stor efterspørgsel på lærere i vores region, og derfor er det vigtigt for os, at vi får flere til at tage læreruddannelsen. Derfor har vi blandt andet også oprettet nye profillinjer, som de studerende kan gå på, inden for sport og musik. Selvom vi har en pæn søgning til uddannelsen, har vi fortsat ledige pladser”, siger Camilla Wang.

Sammenlignet med sidste år er antallet af 1. prioritetsansøgere til læreruddannelsen samlet gået tilbage med 7 %.

Færre vil være pædagoger og sygeplejersker
Pædagoguddannelsen har et fald i ansøgertallet med 1. prioritet på 16 % i forhold til sidste år. Også sygeplejerske‑ og socialrådgiveruddannelsen oplever et fald i ansøgertal. De faldende ansøgertal ærgrer Absalons rektor Camilla Wang.

”De unges valg af en professionsbacheloruddannelse påvirkes i høj grad af, hvor attraktivt de oplever deres kommende job. Det seneste år har der været rigtig mange dårlige historier om arbejdsforholdene for pædagoger og sygeplejersker, og det er ikke noget, der skaber lyst til at tage uddannelsen”, siger Camilla Wang.

”Samtidig gør konjunkturerne, at nogle unge ikke er motiverede til at tage en uddannelse, fordi det for tiden er lettere for dem at få et relativt velbetalt arbejde som ufaglærte”.

Ifølge Camilla Wang er det helt centralt for regionen og uddannelsesinstitutionerne, at de står sammen, hvis vi skal få flere til at tage en uddannelse i Region Sjælland.

”Vi skal fortsætte med at udbygge vores samarbejder og sammen med regionen, kommunerne og virksomhederne profilere vores vigtige uddannelser. Vi kan se, at stærke samarbejder virkelig kan tiltrække de studerende, og at de samtidig er med til at løfte regionen”.

Camilla Wang. Foto: Absalon.
Ankerhus Sorø. Foto: Absalon.