Af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem, Enhedslisten i Sorø

Den 27. maj 2020 fremgår det af Sjællandske, at alle partier i BUU og ØK bakker op om at gennemgå borgersager i forhold til tabt arbejdsfortjeneste. Det skal gøres med henblik på at finde besparelser.

Problemet er blot, at det ikke passer! BUU har slet ikke taget stilling til spørgsmålet!

Siden starten af 2020 har det politiske flertal valgt, at det med den økonomiske redegørelse, ikke som tidligere, har været et punkt, som udvalget behandlede og efter behandling, tog den økonomiske redegørelse til efterretning eller stemte imod, hvis den indeholdt ting, som vi politisk, fagligt eller økonomisk ikke er enige i.

Det er et massivt udemokratisk skifte, fordi det kommer til at fremstå, som alle udvalgsmedlemmer, tager den økonomiske redegørelse til efterretning.

Fra Enhedslisten kan vi konstatere, at det trods alt er lykkedes, at få lov til at tage stilling til den økonomiske redegørelse i flere udvalg. Det gjaldt dog ikke BUU, til trods for, at Enhedslistens indsigelse, hvor vi sammen med resten af udvalget, måtte nøjes med en kommentar om, at ”Børn og Undervisningsudvalget er samtidig af den opfattelse, at det er uhensigtsmæssigt, at den økonomiske redegørelse indeholder politiske og økonomiske forhold, der ikke skal tages stilling til.”

Det eneste, vi fik lov til at stemme om, var at der er opsat garderobeskabe i Daginstitutionen Regnbuen. Hvilket alle synes er positivt.

Fra Enhedslisten ser vi beslutningen om at fjerne muligheden for politisk at tage stilling til de økonomiske redegørelser, som voldsomt udemokratisk. Samtidig kan vi konstatere, at det er forsøgt, men ikke gennemført i alle udvalg. Det ligner en koordineret ændring fra flertalsgruppen, der er indført, for at stoppe mindretallets mulighed for, at kommentere på den kommunale økonomi.

Fra Enhedslisten måtte vi tage sagen op igen i Byrådet, hvor der heller ikke var gjort plads til, at der kunne tages stilling til den samlede økonomiske redegørelse, og hvor forslaget, om besparelsen på BUU området heller ikke fremgik.

Enhedslisten endte med at stemme imod indstillingerne, fordi vi som i tidligere sager, kan konstatere, at nedskæringerne ikke fremgår af sagsfremstillingen, men kun ligger i bilagene.

Det er både en udemokratisk og usympatisk måde at føre politik. Fra Enhedslisten vil vi opfordre til, at der indføres en meget større åbenhed omkring de politiske beslutninger, herunder skal det være så tydeligt, hvad der politisk tages stilling til, at det også kan fremstilles korrekt i pressen

Del på sociale medier