Foredragsarrangementer afholdes på Sorø Gymnastikefterskole, Topshøjvej 50, Sorø

Sorø og omegns højskoleforening
v/ Sonja Lund
Vindelbro 9
4180 Sorø
22 32 50 17

Find Sorø og omegns højskoleforening på Facebook

hoejskoleforeningen_program_2023_24

Skolen for livet
Foredrag og sang er hvad mange forbinder med ordet højskole, og det er da også noget af det, du får i Sorø og omegns højskoleforening, men du får så meget mere. Da de danske højskoler oprandt i slutningen af 1800-tallet, udsprang de af Grundtvigs grundtanke om, at dannelse er for alle, og at demokrati forudsætter frihed, oplysning og fællesskab.

Undervisningen på højskolerne er baseret på frivillighed og er uden eksamener. Læring indpodes ikke hos modtageren qua en forelæser, men opstår i et fælles møde. I Sorø og omegns højskoleforening, som tager afsæt i højskoletanken, mærker man et fællesskab, hvor alle er velkomne, uanset alder og ståsted.

Nysgerrighed og vidvinkel
Hvis man er nysgerrig og kan lide at tilegne sig ny viden, er Sorø og omegns højskoleforening et godt sted at komme. Man vælger mellem to former for medlemsskab: Den ene form er medlemsskab i hele sæsonen inkl. kaffe og kage ved foredragsarrangementerne. Det andet er medlemskab i hele sæsonen, hvor man betaler særskilt for kaffe og kage, når man kommer til foredragsarrangementerne. Medlemskort købes ved møderne og medbringes hver gang.

Sorø og omegns højskoleforening byder på foredrag, teaterture og kulturelle udflugter. Der er tale om oplevelser indenfor kultur, kunst, religion, politik og samfundsforhold. Ved hvert arrangement synges sange fra Den danske Højskolesangbog. De gamle sange bliver vedligeholdt og de nye, der finder vej til sangbogen, introduceres.

Emnerne for foredragene er alsidige med det til fælles, at man som regel får sig lidt af en øjenåbner, oplever nye sider af livet, gør sig nye tanker om måder at leve på og om meningen med livet. Som de siger hos Sorø og omegns højskoleforening: ”Vi ser på verden med vidvinkel”.

En del af Sorøs historie
Sorø og omegns højskoleforening blev oprettet omkring Sorø Højskole, som var en del af Sorø fra slutningen af 1800-tallet og frem til 1927, hvor den videreførtes som Sorø Ungdomsskole, nu Sorø gymnastikefterskole. Sorø har en historisk tradition for dannelse og kultur, og mange forbinder byen med Sorø Akademi og de mange, der har haft tilknytning hertil, bl.a. Holberg, Molbech og Grundtvig. Sorø Husholdningsskole og Ankerhus Husholdningsseminarium blev grundlagt af to af de første lærere på Sorø Højskole. Denne fornemme kulturarv er et godt fundament at stå på for Sorø og omegns højskoleforening, men det er de nuværende kræfter, der giver højskoleforeningen grobund for at videreføre højskoletanken og de gode værdier.

Om du er gammel i gårde, ung og frisk, lærd eller ej, soraner eller kommer langvejs fra, så er du velkommen i Sorø og omegns højskoleforening. Her træder du ind i et fællesskab, der skuer indad og udad, bagud og fremad.


sølvpartner