Af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem, Enhedslisten i Sorø

På det seneste byrådsmøde, blev det vedtaget at fremrykke start af byggemodning af Pilegårdstrekanten i Dianalund.

Fra Enhedslisten Sorø har vi generelt haft et stort fokus på den kommunale byudvikling. Det har vi, fordi vi syntes, at der er et for stort fokus på kortsigtede gevinster i form af udstykning og salg af byggegrunde, i stedet for at en sammenhængende vision for, hvordan vi ønsker, at såvel kommune som de enkelte byområder, skal se ud i fremtiden.

Enhedslisten ønsker f.eks, at der sker en samtidig udvikling af infrastrukturen i de berørte områder. Udstykninger påvirker jo både områdernes kvaliteter med nærhed til skov og åbent land – og giver et øget pres på den eksisterende infrastruktur.

Det er Enhedslistens opfattelse, at der i Sorø er for lidt fokus på et fremtidssikret byggeri, der tager udgangspunkt i bæredygtige og klimavenlige boliger, der spiller tæt sammen med det omkringliggende miljø, og bygges tættere sammen med den omgivende natur.

Der skal tænkes i at udvikle områdets karakter med fokus på lave bebyggelser og grønne områder.

Enhedslisten Sorø ønsker, at der i udbygningen af Dianalund arbejdes med at skabe en infrastruktur, der kan bære ekspansionen.

Ligesom på for eksempel Frederiksberg, er der behov for at skabe en bæredygtig byudvikling. Det er ikke nok at tilbyde boliger, det sociale skal følge med.

Det er vigtigt, at der skabes en sammenhæng mellem etableringen af nye boliger og den sociale og fysiske infrastruktur, der er forudsætningen for, at nuværende og fremtidige beboere har den bedste mulighed for at etablere sig i kommunen. Det gælder trafik, transport, veje – herunder sikre skoleveje og cykelstier – internet og ikke mindst en social struktur med skole- og dagtilbud, grønne områder, plads til fritidsaktiviteter osv.

I Enhedslisten er vi derfor også stærkt bekymrede, når vi kan læse, at skolebestyrelser og daginstitutionsbestyrelser, hverken føler sig hørt, inddraget eller kan genkende sig selv, når der kommer oplæg til hvordan daginstitutionen Troldehaven fremover skal bygges og Holbergskolen skal renoveres. Det er Enhedslistens opfattelse, at det er helt afgørende for områdets succes, at de mennesker der skal bruge vores institutioner, både bliver inddraget og hørt i processerne.

Det gik allerede galt, da flertallet i byrådet besluttede, at Troldehaven skulle integreres på Holbergskolen, på trods af, at alle høringssvar ønskede noget andet.

Problemet er, at når man byudvikler på den måde det sker, kommer man til at mangle en meget vigtig del – brugernes syn på hvordan fremtidens by skal se ud.

 

Foto: ABW