Hvad kan du gøre for at skabe rammerne for et ungeliv, hvor alkohol, tobak og andre rusmidler fylder mindre? Det kan du få svar på til en kommende infocafé, som også sætter spot på, hvor meget dine børn og deres venner drikker og ryger, og hvad det betyder for deres trivsel.

Sorø Kommune sætter gang i vidensdeling og samarbejde om fællesskaber, foreningslivet og forældrenes muligheder for at være rollemodeller for deres børns forhold til rusmidler.

Det kommer til at foregå med udgangspunkt i en række infocafeer, der fungerer som et tilløb til projektet ”Fælles om Ungelivet – hvor forældre og foreninger medvirker til at skabe et fedt ungeliv uden rusmidler. På cafeerne går kommunen også i dybden med, hvorfor projektet er så vigtigt.

Vi har en masse viden, som selvfølgelig er spændende, men det, vi er ude efter, er samspil. Samspil med forældre, foreninger, kommunen og eksperter, og det skal vi sætte i gang ved at tale om det, vi nu ved, siger projektleder Dianna Højgaard, Sorø Kommune.

Vidste du at?
Den nye viden er fundet igennem en tilbundsgående undersøgelse på alle kommunens skoler. Den sætter spot på de unges forbrug af rusmidler, vaner og trivsel. For hver skole og for hver årgang viser undersøgelsen, hvilke rusmidler der er primære på de forskellige skoler. Den kommer tættere på, hvem der bruger hvad, og hvordan de unge oplever pres, trivsel og deres generelle sundhed. Så alle kan komme ordentlig til bunds i forståelsen af tallene, holder Torben Vangsted oplæg. Han arbejder til daglig med unge og misbrug på Behandlingscenter Odense.

Hvor skal vi hen med de data?
Data fra undersøgelsen skal derefter bruges i projektet Fælles om Ungelivet. Det er blevet til i samarbejde mellem fem kommuner, Trygfonden og Sundhedsstyrelsen, og det skal sikre, at kommunens unge har et godt ungeliv, hvor rusmidler ikke spiller en markant rolle.

Hvad er din rolle som forælder?
Fælles om Ungelivet sætter spotlight på den vigtige rolle, som forældre og andre voksne omkring teenagere har som kulturskabere og kulturbærere. Det handler blandt andet om at give forældre værktøjer til at engagere sig i de unges liv og samtidig turde sætte tydelige grænser. På infocafeerne vil der være drøftelser med deltagerne, som kan stille spørgsmål, byde ind med deres egne erfaringer og være med til at forme indholdet i værktøjskassen.

Hvem er ellers med?
Det handler også om at skabe rammer, som gør, at flere unge bliver og forbliver foreningsaktive og om at påvirke kulturen omkring unges fritidsaktiviteter til at støtte op om et ungeliv uden rusmidler. Derfor er der også inviteret repræsentanter fra en bred vifte af foreninger på tværs af Sorø Kommune.

Deltagerne skaber debatten
Vi håber på at se rigtig mange deltagere. For her vil vi ikke bare stå og sige, at forældrene skal gøre mere for at styre deres børn væk fra rusmidler. Vi vil skabe et samarbejde og en debat, hvor ekspertviden, data og deltagernes erfaringer spiller sammen og skaber gode løsninger, siger projektleder Dianna Højgaard, Sorø Kommune.

Vi holder infocaféer for forældre og foreninger på tre skoler:
Den 23. september på Ruds Vedby skole, i aulaen, fra 18.30-20.30
Den 7. oktober på Holbergskolen i Dianalund, i aulaen, fra 18.30-20.30
Den 12. oktober på Sorø Privatskole, i samlingssalen, fra 18.30-20.30

Tilmelding er ikke nødvendig

Foto: ABW