University College Sjælland skifter den 1. august navn til Professionshøjskolen Absalon. Det nye navn skal – sammen med en ny visuel identitet – bidrage til at skabe en skarpere profil og større genkendelighed. Navnet er inspireret af biskop Absalon, der var foregangsmand og drivkraft i den danske og sjællandske historie.

Det nye navn har været undervejs siden sommeren 2016, hvor bestyrelsen iværksatte en proces, der sammen med ledelse og medarbejdere og studerende skulle fastlægge de værdier, som UCSJ vil kendes på.

– Absalon er et godt navn, der klinger godt og har tyngde. Så der er som udgangspunkt god grund til at være stolt over at arbejde og studere et sted med navnet Professionshøjskolen Absalon. Vi vil fortsætte med at være lige så visionære og ambitiøse som Absalon, siger Hans Stige, bestyrelsesformand for Professionshøjskolen Absalon, der glæder sig over endelig at kunne tage det nye navn i brug.

– Det er en stor proces, at skifte navn for en institution som vores, men jeg er ikke i tvivl om at det er anstrengelserne værd. Vores profil i uddannelsesverden bliver mere tydelig og for de mange unge, der skal vælge uddannelse bliver det klart tydeligere, hvilke tilbud vi har som professionshøjskole.

Intentionen med navneskiftet er samtidig, at fremhæve en stærk regional forankring og udviklingsperspektiv. Her blev Absalon valgt, fordi han har en markant historisk og geografisk forankring i Region Sjælland samtidig med, at han var veluddannet, visionær og dedikeret arbejdede for udviklingen af Danmark.

Camilla Wang. Foto: Professionshøjskolen Absalon

Navneskiftet har dog også en meget praktisk karakter fortæller rektor Camilla Wang:
– Vi må erkende at vores nuværende navn ikke fungerede optimalt og bl.a. blev brugt i mange varianter og skabte uklarhed.

Nu kalder vi os det, vi er – en professionshøjskole – sammen med et kendt og genkendeligt navn med stærke forbindelser til vores regionale forankring, siger Camilla Wang, der oplever, at både ansatte, studerende og andre har taget godt imod det nye navn, der blev offentliggjort i slutningen af februar 2017, men af praktiske grunde først tages i brug den 1. august.

– Tidligere studerende skal nok vænne sig til det, men for nye studerende vil navnet være det, som de kender professionshøjskolen på, siger hun og oplyser at det praktiske arbejde er afsluttet, så hjemmeside, sociale medier, skilte i landskabet og andre detaljer er på plads senest på tirsdag.

Praktiske informationer
University College Sjælland skifter den 1. august navn til Professionshøjskolen Absalon.
På engelsk anvendes navnet University College Absalon.

Professionshøjskolen Absalons hjemmeside ændres den 1. august til www.phabsalon.dk. Den nuværende hjemmeside www.ucsj.dk viderestiller i en periode til den nye hjemmeside.
Medarbejdere kan uændret kontaktes på deres nuværende mail-adresser. I løbet af august ændres disse til xxx@pha.dk (de første initialer fastholdes). Adresserne kan findes via hjemmesiden.

Professionshøjskolen Absalon vil fremadrettet kunne søges frem på Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin mv, og det officielle hashtag på særligt Twitter og Instagram vil være #PHabsalon.