Debatindlæg af Tersløsegaard. 

Tersløsegaards bestyrelsesformand håber flertallet vil skifte
Hvis det nuværende byrådsflertal fortsætter efter valget den 21. november, vil den østlige omfartsvej ud for Holbergs Tersløsegaard blive anlagt sådan som flertallet vedtog den 20. september.

Flemming Pade. Privatfoto.

Og når først asfalten er lagt ud, vil vejen forblive et åbent sår i landskabet og for altid forringe Tersløsegaards herlighed og forstyrre arrangementer, komedier og koncerter i Holberghaven. Vores sidste håb er derfor, at vælgerne stemmer et nyt flertal ind i Sorø kommune.

Det erklærer Flemming Pade, Ruds Vedby, som er bestyrelsesformand for Den Holbergske Stiftelse Tersløsegaard – og mangeårigt tidligere kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, der er en del af det nuværende borgerlige flertal.

Flemming Pade har i høringssvar og den offentlige debat energisk argumenteret for en alternativ trafikløsning, der vil skåne landskabet og Tersløsegaard. Det var forgæves. Nu ser han en udskiftning af den konservative borgmesters flertal som sidste chance.

Vanvittig beslutning
Socialdemokraterne bekræfter, at de vil tage beslutningen op til revision. ”Der er ikke sat en spade i jorden endnu, så det kan stadig laves om,” siger byrådsmedlem Annette Raaschou van der Star.

Hun kalder det ”vanvittigt”, at de borgerlige har trumfet en halv løsning igennem og lover, at hendes parti vil få udført en beregning af den foreslåede alternative sydvestlige linjeføring, ”hvis vi får magt som vi har agt.”

Udsigt til Holbergs vidstrakte jorder fra Terløsegaard.

Den vedtagne østlige vej vil kun reducere trafikken gennem Tersløses smalle bygade med ca. 60 pct., mens en sydvestlig linje helt vil fjerne al gennemkørende trafik og desuden skåne kulturmiljøet omkring Holbergs gård.

Derfor forlangte socialdemokraterne før afstemningen at få en sammenlignelig analyse af de to muligheder på bordet. Det nægtede flertallet.

”Vi synes ikke at demokratiet spiller med rene kort,” kommenterer Annette Raaschou van der Star.

Holbergs profeti
Ludvig Holberg selv har også sin mening om demokratiet. Han forudså profetisk, at
det åbner for, at ”ubekvemme mennesker med hårdnakkethed forsvarer deres skadelige meninger og slutninger.” Og han tilføjede, at demokratiet kunne indebære, at ”dyd og skikkelighed undertrykkes”, så ”love ofte af letsindighed bliver forandrede”!

Det var i 1716, at Holberg skrev sådan i sit banebrydende værk om Natur- og Folkeretten. Hans konklusion var dog så vidtgående, at der slet ikke ville blive noget at stemme om den 21. november, hvis hans mening skulle gælde. Holberg foretrak nemlig den oplyste enevælde, hvor alle beslutninger var samlet hos Kongen!

Borgerlig parentes
Det borgerlige flertal, som har besluttet anlægget af den famøse omfartsvej, er foreløbig kun en parentes i byens politiske historie. Konservative og Venstre overtog med støtte af DF styret i 2014 efter 24 år med en socialdemokratisk borgmester.

Situationen op til valget er, at VK mønstrer ni af byrådets 25 pladser, mens DF har tre og socialdemokraterne otte.

De sidste fem er et par frafaldne borgerlige partihoppere samt en enlig radikal, en enkelt SF’er og en fra Enhedslisten.