Trivsel fylder meget i snakken omkring den gode skole. På Sorø Privatskole indfører de et nyt fag kaldet trivselstid for 0.-9. klasse. Det skal give klasselærerne tid til at igangsætte forskellige initiativer i samarbejde med eleverne, der har fokus på trivsel.

Det skriver Sorø Privatskole til Dit Sorø.

Det sociale liv på skolen, og ikke mindst i klassen, er vigtigt. Eleverne får nemlig mest ud af undervisningen, når de trives. Trivsel fylder derfor en stor del af dagligdagen på skolerne. På Sorø Privatskole har de, som et led i en ny skolestruktur, valgt at indføre trivselstid i skoleskemaet for 0.-9. klasse en gang om ugen i det nye skoleår.

Foto: Sorø Privatskole.

”Arbejdet med trivsel er ikke noget nyt, og konflikterne skal stadig løses i det daglige. Men vi vil forsøge, at gøre det mere synligt for eleverne med en rød tråd på tværs af klasser og årgange. Vi vil betragte det som et fag, ligesom andre, med læringsmål og årsplan.

Det kan virke banalt, men i en tid med mobiler, sociale medier og selviscenesættelse er det vigtigt med en almendannende indsats i skolen, hvor eleverne sætter sociale mål og har fokus på evnen til at kunne reflektere over den enkeltes forhold til medmennesker og omgivelser,” forklarer Pernille Berggreen, som er en del af trivselsudvalget på Sorø Privatskole.

Sorø Privatskole er en velfungerende grundskole, der scorer højt i den nationale trivselsmåling fra Undervisningsministeriet. Her svarer eleverne anonymt på konkrete spørgsmål omkring deres trivsel.

Svarene kan skolens så bruge i en opfølgende indsats, hvis der er områder, hvor skolen scorer dårligt. Sorø Privatskole mener dog ikke, at trivselsmålingen kan stå alene.

”Hvad vil det sige at score 100% positivt i et trivselsspørgsmål? Trivsel er noget, vi skal arbejde med hele tiden. Vi når aldrig i mål. Derfor er det også godt med tid i skemaet, så vi kan arbejde med det igen i næste uge og næste uge og så videre.

På samme måde som klassens time, som mange måske kender, skal trivselstid give eleverne et frirum fra undervisningen, hvor der er tid og luft til at gå i dybden med klassens sociale sammenhold og den enkelte elevs personlige udvikling,” supplerer Pernille Berggreen.

Eleverne på Sorø Privatskole vil også gerne komme med idéer til trivselstid. Her vil elevrådet, som ved hvad der rører sig i klasserne, være oplagt at involvere i planlægningen.

”Jeg synes ikke, der er problemer med trivsel. Hvis der er behov for det, så snakker vi om det i klassen. Det skal man ikke gøre, bare for at gøre det. Så skaber man måske nogle problemer, som slet ikke var der. Men vi har snakket om, at forbedre sammenholdet i klassen og på årgangen og gå ud og lave noget sammen.

Jeg holder også rigtig meget af venskabsklasserne, så længe det ikke tager tid fra vores andre fag. Og med elevrådet kan man få tid til at fortælle om det praktiske og høre mere om, hvad vores egne klasser synes,” udtaler Carla Mogensen, der sidder i elevrådet på Sorø Privatskole.

I første omgang vil elevrådet vente og se, hvordan trivselstid kommer til at fungere i praksis i det nye skoleår, før de byder ind og kommer med forslag til emner og indhold.

GemGem