Af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

Under den noget kedelige titel ” Frigivelse af anlægsmidler for trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2018″ drøftede byrådet den 4. april forskellige tiltag, der skal iværksættes, for at øge trafiksikkerheden i Sorø Kommune. I denne omgang blandt andet på Frederiksberg.

Enhedslisten stemte for forslaget, men vi oplever det problematisk, at trafikplanlægningen ikke udarbejdes i en sammenhæng, men når der opstår et problem. Det giver kortsigtede og ofte uhensigtsmæssige lappeløsninger.

Et eksempel på de problemer, der ikke er løst, er adgangen til Frederiksberg Skole.  Det giver problemer både på Smedevej og for beboerne i Liselund. I Liselund opleves der, at mange forældre, for at slippe for at køre ad Smedevej, afsætter deres børn i boligområdet.

Der bliver problemer omkring Klokkergården og i den forbindelse senere problemer med, hvorvidt adgangen til Rørstensgården skal ske via Klokkergården.

Fra Enhedslisten har vi tidligere givet udtryk for, at det er vores opfattelse, at byudviklingen i Sorø Kommune sker efter et tilfældighedsprincip. Det afspejles blandt andet af de, efter vores opfattelse, mange dispensationer, der vedtages i Byrådet.

Det er Enhedslistens opfattelse, at hvis der skal være mening med at tale om trafiksikkerhed, så bør der udarbejdes en samlet byudviklings- og bosætningsstrategi for Sorø Kommune.

En sådan strategi, skal blandt andet indeholde en plan for udvikling og vedligeholdelse af den almene sektor, som i Sorø Kommune trænger til et stærkere fokus.