Af Ella Hilker, Smedevej 66 og Eva Nielsen, Parnasvej 36. 

En gruppe borgere ønsker byrådskandidaternes svar på, hvad det kommende byråd vil gøre for at trafiksikre Smedevej og Parnasvej.

En gruppe borgere vil bla. vide om de kommende byrådspolitikere vil lave Smedevej til en “1-2 vej” med hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Parnasvej er en meget befærdet vej, hvor hastigheden ikke overholdes. Det er næsten umuligt at færdes til fods eller på cykel ad vejen. En del skolebørn bruger dagligt vejen på vej til/fra skole eller fritidsaktiviteter.

Mange udkørsler såvel fra sideveje som fra private matrikler har ikke oversigt p.g.a. vejens beliggenhed. Mange dyr må lade livet. Yderligere er trafikken tiltaget p.g.a. de mange motorcykler, der har til huse i den tidligere benzintank på Skælskørvej i Lynge Eskilstrup.

Derfor ønskes svar på, om de opstillede kandidater:

  • Vil indføre hastighedsbegrænsning på 60 km på hele vejen eller på de mest udsatte strækninger
  • Vil give Horsebøg-området landsbystatus eller indlemme området i Sorø By ved at flytte byskiltet fra udkørslen på Smedevej til overkørslen ved jernbanen og ved Rødengvej
  • Vil afsætte midler til en cykelsti, evt. dobbeltrettet, på Parnasvej
  • Vil opsætte stærekasser
  • Vil tage trafikmåling

Smedevej er en smal, befærdet skolevej, hvor lastbiler, der skal til og fra Frederiksberg, trods skilte om forbud, benytter vejen. Vejen er allerede benævnt som en skolevej. Ud over skolebørnene benyttes den hver dag af forældre, der bringer og henter børn til/fra skole, SFO og fritidsaktiviteter.

Vejen er derfor allerede nu meget belastet og bliver ved udbygningen på Klokkergården og Rørstensgården endnu mere befærdet. Hertil kommer overvejelser om en ny grusgravning ved Gl. Smedevej med planlagt udkørsel til Smedevej. Beboere fra Frederiksberg, der skal til og fra Slagelse, benytter også vejen.

Derfor ønskes svar på, om de opstillede kandidater:

  • Vil lave Smedevej til en ”1-2 vej” med hastighedsbegrænsning på 50 km/t.
  • Vil etablere en omkørselsvej fra Smedevej til Sognefogedvej på kommunens arealer beliggende ved Rørstensgården ca. 10 m fra skolestien. Det vil samtidig være en vejmulighed for de nye, før omtalte udstykninger.
  • Vil forbedre oversigten ved udkørsel til Parnasvej.