Lena Bau og Niels Levinsen bliver de nye ansigter i bestyrelsen for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.

Det blev resultatet af årsmødet forleden, hvor Niels Hilker, Rolf Lehrmann og Nils Kruse alle blev genvalgt til en ny treårig periode. På et efterfølgende bestyrelsesmøde blev Niels Hilker og Rolf Lehrmann endvidere genvalgt som hhv. formand og næstformand.

DN Sorø har 851 medlemmer og bestyrelsen lagde i sin beretning bl.a. vægt på, at DN Sorø skal have flere aktive medlemmer end de 36, der er i dag. DN Sorø skal være det første sted, man søger hen, hvis man som frivillig vil være med til at gøre en forskel for en bedre natur, et rent miljø eller for klimaet.

Læs den skiftlige årsberetning her.

Den konstituerede bestyrelse i DN Sorø efter bestyrelsesmødet den 13. november 2018. Fra venstre: Jan Woollhead, Benny Werge, Henning Bussenius-Larsen, Ragnhild Lindsø, Niels Levinsen, Niels Hilker (formand), Nils Kruse, Jeppe Jørgensen, Jan E. Pedersen, Rolf Lehrmann (næstformand). Foto: Rolf Lehrmann