Traditionen tro har Ruds-Vedby Garden netop afholdt deres 32-års fødselsdagsparade. Endnu engang var paraden henlagt til Ruds Vedby Skole, hvor nyvalgt formand Anders Marin Sommer bød velkommen til de over 60 fremmødte.

Garden uddelte også traditionen tro års stjerner for hvor lang tid man har været i Garden, påskønnelsestegn ved fremmøde og ikke mindst hæderstegn til enkelte gardere, der har udvist et større engagement og vedholdende indsats til gavn for Ruds-Vedby Gardens formål og virke.

Års stjerner blev givet således
1 års stjerner blev påskønnet til: Nathan Mbanga, Camisha Sivaligam, Magnus Marin Pedersen, Olivia Ottesen, Mads Hansen, Valdemar Lodall, Davena Mbanga og Liva Topp.

2 års stjerner blev påskønnet til: Jens Otto Nelke Gosch, Sascha Dalsø Hansen, Smila Roman Hansen, Lea Dencker, Rasmus Bitsh Petersen, Victoria Mallo Heber Henriksen og Malene Schack Rasmussen

4 års stjerner blev påskønnet til: Signe Due

5 års stjerner blev påskønnet til: Sacha Møller-Foldal og Phillip Møller-Foldal

16 års stjerner blev påskønnet til: Ann-Sofie Ager

Anders Marin Sommer, Victoria Henriksen og Sascha Dalsø Hansen. Foto: Ruds Vedby Garden

Herudover har Garden sagt velkommen til fire nye gardere, som ikke nået at gå der lang tid nok, til at få en årsstjerne. De fik i stedet en rose og en stor klapsalve af de fremmødte.

Efter årsstjerner var der 3 gardere der skulle aflægge prøve på deres instrument. Mads Hansen og Nathan Mbanga aflagde prøve på marchtromme, og Liva Topp aflagde prøve på marchfløjte. De alle klarede det rigtig godt og kan fremover ses spillende på arrangementer.

Engagementet i Garden blev hyldet ved at give spænde eller medalje til fremmøde. Man kan modtage disse fremmøde tegn, hvis man har været til alle undervisningsgange og arrangementer – kun 1 afbud gælder. Fremmøde tegn blev i alt givet til 9 gardere ud af 21, så det er ikke bare lige at få sit fremmøde tegn.

Så udnævner Ruds-Vedby Garden også gardere til forskellige funktioner der er i Garden. Fanevagter som passer på fanen, samt de to gardere der bærer fanen; en fanesergent og en faneløjtnant.

Årets gardersmil 2019 er Mads Hansen.

Så blev der udnævnt til funktionen som talsgarder. Gardister vælger, med hemmeligholdt demokratisk afstemning, hvert år to talsgardere der sidder fra fødselsdag til fødselsdag. Talsgardere denne gang blev Sacha Møller Foldal og Signe Due, som skal sidde frem til næste fødselsdagsparade.

Årets Leder
Efter denne påskønnelse, skulle der udnævnes Årets Leder. Denne hæder tildeles for en frivillig lederindsats til gavn overfor Ruds-Vedby Gardens aktive medlemmer, formål og virke. Gardisterne vælger deres bud på Årets Leder via demokratisk hemmeligholdt afstemning og det er så talsgarderne der skrive en motivering til vedkommende og overrækker titlen.

Årets Leder i år er Anders Marin Sommer. I motiveringen stod bl.a. at Anders har gjort en kæmpe forskel for alle, og at han har gjort det super fantastisk som formand indtil videre, og det er garderne taknemmelige for. Motiveringen afsluttes således: ”du er en kæmpe energibombe, der kan komme med de dummeste og platteste jokes, du er dig selv, og det er en kæmpe fornøjelse, at vi kan kalde dig for vores formand. Hvis der er nogle der kan klare denne opgave, er det helt sikkert dig.” Efter disse ord, lød ”congratulations” fra de spillende gardere og Anders blev overrakt med skråbånd, medalje og langstilkede rose. Anders skulle da også lige fatte sig og mumlede også rundt i ordene, da han skulle videre i paradens næste gøremål.

Det er store sko at fylde ud efter stifter og 32-års formandskab fra Carsten Petersen, men med denne flotte titel, tegner Carstens kronprins sig jo til, at være det helt rette valg.

Årets Gardere og denne hæder tildeles for at være en god kammerat, en der udviser den rette garderånd, og har høj moral omkring fremmøde til undervisning og arrangementer.

Årets gardere 2019 er Sascha Dalsø Hansen og Victoria Henriksen.

Fødselsdagsparaden blev afsluttet med at sige tak til de mange forældre og supportere der støtter op om Garden. Der blev sagt tak til hjælpeinstruktører og instruktører, samt hele bestyrelsen.