Hos Skorstensfejer Børge Petersen har de gennem årene oparbejdet et speciale i tagrenderensning. De tilbyder derfor rensning af tagrender og nedløb for private hustande, boligkomplekser og virksomheder i Sorø Kommune.

Det skriver Skorstensfejer Børge Petersen på Facebook.

Er tagrenderne, nedløbsrørene og regnvandsbrøndene fyldt med blade, kan det ikke lede vandet væk fra huset og ud i kloakken, hvilket kan medføre skade på mur- og træværk, vinduer og tagudhæng samt frostsprængninger i murværket.

Skorstensfejer Børge Petersen kan tilbyde en fast serviceaftale med rensning af tagrenderne, når de i forvejen udfører det lovpligtige eftersyn af skorstenen.

Ring til dem på telefon 57 84 47 47 for mere information om en serviceaftale.

GemGem