I Holbergs egen stue på Tersløsegaard udstilles nu den berømte skulptur af Ludvig Holbergs hoved, som billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844) skabte i 1839. Det er Thorvaldsens Museum i København, som generøst har besluttet at forære Holbergbusten til HolbergMuseet.

Figuren blev onsdag bragt til Tersløsegaard af ”Sorø Kureren” og er straks stillet op i Holbergs store sommerstue side om side med Theobald Steins statue, som viser Holberg siddende i hel figur (det er modellen til den, der er opstillet foran Det Kgl. Teater i København).

Foto: Tersløsegaard

Det er en gipsafstøbning af Thorvaldsens værk, der nu vises på Tersløsegaard (udstillingen er åben de to kommende lørdag-søndage kl. 12-16 – derefter alene efter aftale med foreviseren, se herunder). Den originale Holbergbuste, der blev hugget i marmor, findes på Sorø Akademi, hvor den står i hovedbygningens Røde Stue.

Bertel Thorvaldsen udførte busten som sit første arbejde efter hjemkomsten i 1838 fra Rom, hvor han havde opholdt sig i 40 år. Værket var tiltænkt netop Sorø Akademi og blev til på grundlag af blandt andet det Holbergportræt, som Johan Roselius havde udført i 1746. På det tidspunkt boede Holberg på Tersløsegaard, hvor det berømte maleri (dog en kopi!) er ophængt i dag. Thorvaldsens buste viser Holberg med paryk og elegant klædt i frakke med kalvekrøs.

Det vakte stor opmærksomhed i samtiden, at den tiljublede Bertel Thorvaldsen, som havde skabt kunstværker både til Paven, Napoleon og flere europæiske kongefamilier, ville udføre en Holbergskulptur. I ”Aarhuus Stiftstidende” fra februar 1839 finder man således dette citat: ”En Buste af Holberg havde længe været en af Thorvaldsens Yndlings-Ideer. Denne Idee kom til Modenhed nogen Tid efter hans Ankomst til Kjøbenhavn, og efter at han, som han længe havde ønsket, igjen havde seet et af den udødelige danske Comikers Værker fremstillet paa Skuepladsen.”

Thorvaldsen færdiggjorde Holbergbusten i sommeren 1839 under et ophold på herregården Nysø ved Præstø. Her havde ejerne baron og baronesse Stampe indrettet et værksted til Thorvaldsen.