Af Niels Hilker

Der var 120 tilhørere til Grønt Forums debataften, hvor meteorolog Jesper Theilgaard med sit foredrag ”Mellem orkaner og klimaændringer” fortalte om klimaet og de konsekvenser klimaændringerne medfører.

Jesper Theilgaard indledte med at vise et foto af jordkloden. Se. Der ér ingen navlestreng. Vi får ikke tilført noget som helst, så de ressourcer vi har på jorden – det er dem, vi har. Vi får ikke flere. Skulle hele verden forbruge lige så meget, som vi gør her i Danmark, skulle vi have 3,2 planeter til at producere de nødvendige ressourcer. Sådan illustrerede han udfordringerne med at beskytte og bevare jordens ressourcer.

Foredraget kom vidt omkring med bl.a. med beskrivelse af de hyppigere situationer med ekstreme vejrfænomener og med ros til klimaaftalen i Paris, hvor alle deltagerlande for første gang skrev under på en fælles aftale og dermed forpligtede sig til at bidrage til løsningerne.

Efter det engagerede foredrag var spørgelysten stor og svarene mange og kompetente. Til slut sad alle tilbage med en erkendelse af, at handling på klimaområdet er nødvendig og en vilje til at gøre noget. – Når de kan i Paris, så kan vi også i Sorø.

Jesper Theilgaard og DN Sorøs formand Niels Hilker, som var tovholder for arrangementet.