Den 19. november 2011 inviterer foreningen Argentinsk Tango i Sorø til tangobal på Broby Gamle Skole.

Det starter kl. 20, hvor DJ Johan Eckart Hansen vil spille den rette musik.

Også nybegyndere er velkomne til bal i Folkekulturværkstedet på Suserupvej 55, 4180 Sorø.