Indlæg af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

Som stemmer fra regeringen og DF siver pengene lige så langsomt fra den spareøvelse som blå blok (C, V, DF, Radikale og Å) populært kalder budget 2019. Igen og igen vil vi opleve, at de tal, der er lagt ind i budgettet, ikke kan gennemføres i virkelighedens verden.

Senest var det besparelsen på 0,5 mio. på kørsel til genoptræning, der ikke kunne realiseres. Inden da har vi blandt andet haft en budgetteret årlig besparelse på 2,5 mio. på kørsel, hvor det reelt kun var muligt at spare 0,5 mio. Så konsekvensen er, at der kommer til at mangle 2 millioner om året i perioden 2019 – 2022. Og så skal Sorø kommune betale en bod på 1.067.796,92. ca. 50 % af den samlede besparelse.

Næste gang, regnestykket vælter, bliver omkring ønsket om at fremrykke SFO-starten. Her er der fundet en ekstremt teoretisk besparelse på 900.000 kr. pr. år. Problemet er, at regnestykket ikke hænger sammen. Det er skabt ved at opstille det mest gunstige regnskab (set ud fra en besparelsesvinkel) også undlade at forholde sig til de tilknyttede udgifter.

I regnestykket er der således ikke taget højde for helt elementære problemer som:
– er der plads nok på alle SFO’er?
– er der garderober til børnene?
– toiletpladser?
– samt hvad med de børn, der ikke er renlige eller noget så simpelt som ekstra rengøring?
Yderligere forudsætter regnestykket, at der ikke kommer så mange børn ind, at der skal laves nyansættelser mv.

Efter Enhedslistens opfattelse vil den indlagte besparelse på 900.000 pr. år aldrig kunne opnås, men budgettet ser pænere ud, når underskuddet skubbes foran. Konsekvensen bliver en nedskæring på op mod 900.000 kr. Imens arbejdes der med ren talmagi ud fra princippet ”ingen kvaler børnene betaler”.

Enhedslisten ser med bekymring på, at blå blok fører en økonomisk politik, der skaber usikkerhed om fremtidens velfærd. Det er ikke en løsning at arbejde med talmagi, hvor der igen og igen rykkes rundt med underskuddene, uden at det grundlæggende problem om underfinansiering løses.

Sorø Kommune har et befolknings- og et indtægtsgrundlag, der er særdeles stærkt. Samtidigt har vi højkonjunktur og lav arbejdsløshed, der burde altså være grundlag for, at Sorø Kommune har en sund og stærk økonomi.

I stedet oplever vi at sparekniven langsomt, men sikkert flyttes rundt mellem velfærdsområderne. Kun erhvervslivet fritages.

Spørgsmålet er selvfølgelig, om blå blok vil vise politisk og økonomisk ansvarlighed og fjerne de besparelser, der aldrig kan realiseres. Den tidlige SFO-start kan være et udmærket sted at starte.