Debatindlæg af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem, Enhedslisten i Sorø.

Det er interessant, så stor glæde der er i den blå blok over at Danmark har skiftet til en rødere regering.
Nu skal vi have et budget, der i hvert fald i ord, tager udgangspunkt i regeringsudspillet ”Retfærdig retning for Danmark”.

Regeringsskiftet har haft den konsekvens, at kommunerne samlet set har fået et løft i servicerammen på 1,7 mia. ligesom de 500 mio. der skulle spares på det såkaldte moderniserings- og effektiviserings-program, er aflyst.
For Sorø Kommune betyder regeringsskiftet, at der burde være plads til at fastholde serviceniveauet plus lidt ekstra. Der var med andre ord masser af gode grunde til at forvente, at løfterne om at prioritere børneområdet, ville blive realiseret.

Alligevel har Sorø Kommune, ifølge BUPL’s beregninger, valgt at reducere den økonomi, der er til rådighed for børneområdet med 1,1 mio. kr.
Sorø er den ene af kun to kommuner i det gamle Vestsjællands amt, der reducerer budgettet for børneområdet. Den anden kommune er Vordingborg, der dog kun mindsker budgettet med 0,5 mio.

En stor del af besparelsen i Sorø Kommune er fundet i forbindelse med den tidlige overgang til SFO, for mens politikerne i blå blok (B, C, V og O) praler af, at de har afsat 1 mio. kr. til etableringsudgifter på skoler i forbindelse med tidlig overgang til SFO, så glemmer de behændigt at fortælle, at de reelt fodrer hunden med dens egen hale, for den million der tilføres, opvejer end ikke den samtidige reduktion på i alt 3,6 millioner over de kommende fire år.
Hertil kan lægges en besparelse på samlet 0,8 mio. for de kommende fire år på lukke uger på daginstitutionsområdet.

At skolerne har brug for at få tilført midler til etableringsudgifter, kommer ikke bag på Enhedslisten. Vi har igen og igen pointeret, at regnestykket med den tidlige overgang til SFO i bedste fald var mangelfuldt!! Allerede da forslaget blev fremlagt var en af vore anker, at der i besparelsen ikke var ind-regnet midler til etablering. Dette er nu bekræftet. – Desværre valgte den blå blok blot, at stemme sig igennem med sit flertal og ikke lytte til de saglige argumenter, der kom frem under behandlingen.

Problemet er, at der eksperimenteres med børnenes trivsel med en model, der ALDRIG får den besparelse hjem, det var udgangspunktet for beslutningen!
Der er med andre ord blot tale om en nedskæring på børneområdet. Derfor har Enhedslisten sammen med S og SF foreslået at rulle både lukkeuger og tidlig SFO start tilbage!

Fra Enhedslisten har vi sagt det før, og vi gentager gerne – talmagi gavner ikke børnene, det er blot et forsøg på at dække over, at der ikke er sat en prop i besparelserne på børneområdet og at man fortsat dræner området for resurser.