Det er nu halvandet år siden, at borgerne i Sorø fik nye affaldsbeholdere og begyndte at sortere mere affald fra til genbrug. Og det går stadig rigtig godt. Borgerne i Sorø afleverer nu næsten tre gange så meget affald i deres genbrugsbeholder derhjemme, som de gjorde før den nye affaldsordning begyndte i maj 2018. Og samtidig er mængden af restaffald raslet ned. Det oplyser AffaldPlus i en pressemeddelelse.

Det betyder, at vi er godt på vej til at nå målet om at genbruge 50 % af husholdningsaffaldet! Tallene viser en genbrugsprocent på 48 % for de første 10 måneder af 2019. Det er besnærende tæt på målet for 2022 om 50 % genbrug.

Det er stadig madaffaldet, som skal havde den største andel af æren for de gode resultater. Hver husstand sorterer nu over 15 kg fra pr. måned – affald der før blev brændt. I dag bliver det til biogas og gødning, og vi fremstiller dermed grøn energi, samtidig med at vi bevarer vigtige næringsstoffer, som kan vende tilbage og gøre nytte i jordens kredsløb. Gødningen fra madaffaldet reducerer behovet for kunstigt fremstillet gødning og optages endda bedre i jorden end den traditionelle gødning.

Skraldemændene henter nu næsten 26 kg affald til genbrug fra hver husstand pr. måned. Udover madaffaldet lægger hver husstand også næsten 11 kg affald i genbrugsbeholderen – mængderne er nogenlunde ligeligt fordelt mellem rummet til papir og småt pap og rummet til glas, metal og hård plast.

Det øgede genbrug betyder, at vi i Sorø Kommune bidrager til at spare på klodens vigtige ressourcer – og skåner miljøet for CO2. Faktisk viser beregningerne, at vi sparer miljøet for udledningen af 2600 tons CO2 om året – fordi vi med vores sortering og genbrug mindsker behovet for at udvinde helt nye råstoffer.

Læs mere her.