Hos Skorstensfejer Børge Petersen har de gennem årene oparbejdet et speciale i tagrenderensning, hvorfor de tilbyder rensning af tagrender og nedløb for private hustande, boligkomplekser og virksomheder i Sorø kommune.
 
Er tagrenderne, nedløbsrørene og regnvandsbrøndene fyldt med blade, kan det ikke lede vandet væk fra huset og ud i kloakken, hvilket kan medføre skade på mur- og træværk, vinduer og tagudhæng samt frostsprængninger i murværket.

De kan tilbyde en fast serviceaftale med rensning af tagrenderne, når de i forvejen udfører det lovpligtige eftersyn af skorstenen.

Læs mere her.