Af Lars Schmidt & Lars Damgaard, DF Sorø

På byrådsmødet d. 7. oktober skal der behandles et forslag stillet af SF, Ø, RV og Skjoldager om at Sorø Kommune skal rette henvendelse til Udlændinge og Integrationsministeren, om at vi gerne vil have nogle såkaldte ”flygtningebørn” fra Moria-lejren i Grækenland.

Vores nuværende socialdemokratiske statsminister har omsider anlagt en mere fornuftsorienteret linje, som vi håber hun rent faktisk mener.

Danmark – og selvfølgelig heller ikke Sorø – skal ikke tage i mod flere flygtninge, specielt ikke så længe at vi ikke har løst de omfangsrige problemer med den manglende integration, parallelsamfund og organiseret bandekriminalitet.

Symbolpolitikken er tydelig, tror SF, Ø, RV og Skjoldager vitterlig at ministeren tillægger det nævneværdig betydning, at byrådet i Sorø har denne sag på dagsordenen. Mon ikke Regeringen i virkeligheden er mere optaget at få hjemsendt alle dem Danmark har på tålt ophold, og bekæmpe parallelsamfund styret af kvindeundertrykkende Sharia-lovgivning.

Desuden skal vi også huske på at de såkaldte ”flygtningebørn” i givet fald også får familiesammenføringer – 20 bliver hurtigt til 100. Samt at dem, der reelt var på flugt, jo er kommet i sikkerhed i Grækenland. Et Grækenland, som jo er del af det europæiske samarbejde, og som vi med rette må antage har rimelig orden på forholdene.

DF Sorø vil selvfølgelig gerne debattere disse åbenlyse ting til byrådsmødet, men kan selvfølgelig ikke støtte et så virkelighedsfjernt forslag.

Selvom Sorø Kommune heldigvis ikke er ligeså hårdt ramt som eksempelvis Slagelse, kunne vi alligevel ønske os at debatten handler om vores egne borgere. Et opråb til Regeringen om de omkostninger vi er påført på Social og Sundhedsområdet samt Børne og Undervisningsområdet, grundet tidligere fejlagtige beslutninger på Christiansborg, dækkes ude i kommunerne. Dette har selvfølgelig også medført en reduktion af kernevelfærd i vores kommune. Desuden ønsker vi at retsvæsnet udviser en hel anden konsekvens overfor utilpasset flygtninge.

Del på sociale medier